Тема 3. Кръговрат на водата

Тема 3. Кръговрат на водата

Кръговрат на водата в природата

Урок по човекът и природата - 4. клас

Автор: Невена Дармонева

 

План на урока:

Разпространение на водата в природата

Хидросфера

Агрегатни състояния на водата

Кръговрат на водата: изпарение; втечняване; образуване на облаци; валежи.  

Сняг

Градушка

 

  Водата е едно от най-разпространените вещества в природата. Тя е навсякъде около нас. Освен във водните басейни, вода се съдържа във въздуха, в почвата, в растенията и в тялото на човека. Водата може да се види не само по повърхността на земята, но и в нейните недра. 

 

 

      Съвкупността от цялата вода на Земята съставлява хидросферата. Тя покрива 71 процента от площта на Земята. 


Хидросферата се намира в непрекъснато движение - водите постоянно преминават от едно агрегатно състояние в друго, наречено кръговрат на водата. Той играе важна роля при разпределението на влагата на планетата.

                                Основният източник на прясна вода в атмосферата е Световният океан. Водата от него се изпарява, а солта остава. След това се образуват облаци, задвижвани от вятъра.  

 

          

    

   Водата е единственото вещество в природата на Земята, което се среща едновременно в три агрегатни състояния - твърдо, течно и газообразно. Нагряването и охлаждането влияят върху състоянието на водата. При нагряване, водата се превръща в пара - изпарява се. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо става изпарението. При охлаждане водните пари се втечняват и преминават в течно състояние - вода.

 

           Когато водата се охлади под 0 °С, тя преминава от течно в твърдо състояние - замръзва. 

       Водата не стои неподвижна. Тя  винаги се намира в постоянно движение между земята и облаците. То се нарича кръговрат на водата.  


Изпарение на водата 

      Слънчевите лъчи загряват планетата и част от водата се изпарява.  Изпарението на водата става от водните басейни, почвите, листата на растенията, телата на животните и хората.  Когато се нагрява от слънцето, повърхностният слой на водните басейни се издига в атмосферата.

Най-много вода се изпарява от моретата и океаните. В процеса на изпарение водата се пречиства от разтворените в нея вещества. Ледът също се изпарява и затова прането съхне през зимата.
Втечняване на водните пари

     Водните пари, които са се издигнали в атмосферата постепенно се охлаждат, които довежда до процес на втечняване. Получават се  миниатюрни капчици вода


.Образуване на облаци

    От получените малки капчици се  образуват облаци, а те от своя страна са съставени от много малки капчици вода. Вятърът мести облаците над земната повърхност.Валежи - сняг, дъжд и градушка

    

    В рамките на облаците малките капчици се събират с други и образуват по-големи, които падат на земната повърхност под формата на дъжд. Но ако температурата в атмосферата е по-ниска, капките в облаците замръзват и се превръщат в парченца лед, които падат на земната повърхност под формата на сняг или град.


       Валежите овлажняват почвата и осигуряват така нужната вода за растенията.


  Дъждовната вода се стича по склоновете и се събира в ручеи и реки, които се вливат в други реки, езера, морета и океани. Част от дъждовната вода попива в почвата и се включва в състава на подземните води, които постепенно се стичат в по-големи водни басейни, от които водата отново се изпарява под влияние на слънчевите лъчи.  


                

 

През зимата вали сняг.  Снежинките образуват снежна покривка, която предпазва семената в почвата от измръзване.

Снежинките са съставени от малки ледени кристалчета,  подредени в красиви фигури и образувани от водните пари, на голяма надморска височина.

 Градушки падат през топлите месеци, при силни бури. Те са съставени от твърди зърна лед и нанасят сериозни поражения на посевите и листата на растенията. По-едрите зърна могат да счупят прозорци и дори да наранят сериозно хората.  

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.