Тема 8. Храната - източник на енергия

Тема 8. Храната - източник на енергия

Храната - източник на енергия за организмите

Съдържание 

 1. Храненето - основен жизнен процес
 2. Групиране на животните, според начина на хранене
 3. Хранене на растенията
 4. Енергията - необходима за живота
 5. Растенията - бели дробове на планетата Земя

 

Храненето - основен жизнен процес

          За да са живи, всички организми се нуждаят от храна. Храненето е основен жизнен процес. Той е свързан с приемането, преработването и усвояването на храна. От храната организмите получават енергия и вещества, необходими за растежа и за поддържане на живота, здравето. 

            Съществуват два типа хранене:

 • Самостойно хранене - така се хранят всички фотосинтезиращи организми - растения, водорасли, бактерии. Те имат способността сами да изграждат необходимите им хранителни вещества, с участието на слънчевата светлина и въглероден диоксид.
 • Несамостойно хранене - характерно е за гъбите, животните и човека. При него организмите си набавят наготово хранителните вещества.

 

Чрез приема на храна, организмите:

 • внасят материал за изграждане и възстановяване на клетки, тъкани и органи;
 • се снабдяват с топлина и енергия, необходими за жизнената му дейност;
 • вземат участие в много процеси в организма.

С приема на храна организмите си осигуряват разнообразни по вид и състав вещества. Неправилното хранене е в основата на много болести.

 

Групиране на животните, според начина на хранене

Според начина си на хранене животните се разделят на три групи:

 • Растителноядни животни (елени, катерици, папагали)- хранят се с растения (стъбла, листа, семена, плодове и други части на растенията).

Кенгуруто принадлежи към семейството на Двуутробните бозайници. Обитава предимно територията на Австралия. Съществуват повече от 40 подвида кенгуру. Те подскачат само напред и могат да прескочат без усилие 3-метрова ограда, както и да направят скок с дължина 9 метра.


След появата си малкото кенгуру прекарва около десет месеца в торбата на майка си. То показва главата си от торбата, чак като навърши месеца.


Кенгуруто е тревопасно животно и обича да похапва листата на акациите и евкалиптите, с различни видове папрати, с цветовете на някои растения, както и с корените им. Плодовете и корените са любимите му лакомства.

 

 • Хищници  - улавят, убива и изяждат други животни (вълк, змия). Лешоядите се хранят с мърша - мъртви животни и са санитари на природата.

 

Бялата мечка, наричана още полярна мечка идеално се е приспособила към живота в Арктика. Бялата ѝ козина позволява да се слее със снежната среда. Дебелият ѝ подкожен слой мазнина я пази от студа и ледените води, когато ловува риба. Мощната ѝ мускулатура я прави отличен ловец на тюлени. Това животно е много повратливо, притежава силно развити кучешки зъби и изключително изострено обоняние.

Храни се с риби, тюлени, патици, като дебне плячката си. Активна е денонощно. Умее да плува отлично и да се гмурка.

 

 • Всеядни животни - приемат както растителна, така и животинска храна (дивата свиня, сивата сврака, човекът).

Гарванът е чисто черна птица, която се среща и в България. Умее да лети акробатично - изпълнява умелопадащи и премятащи се фигури. Притежава завидни умствени способности и може да брои и да заучава думи. Може да имитира дори реч.

Всеяден е и се храни предимно с мърша, дребни животни, насекоми, червеи. Понякога напада дребни птици и бозайници. Обича да похапва плодове, зърнени храни и зеленчуци.

 

Хранене на растенията

            Растенията сами изграждат необходимите им хранителни вещества. Те вземат вода от почвата и въглероден диоксид от въздуха. Чрез тях и с помощта на слънчевата светлина те сами изграждат хранителни вещества. Корените засмукват вода от почвата, която се издига по стъблата на растенията и достига до листата им. Заедно с водата растенията изсмукват и разтворените във водата минерали, които се съдържат в почвения хумус. В малки количества те са необходими за храненето на растенията.  Въглеродният диоксид от въздуха влиза в листата през малки отвори, които се наричат устица и се намират от долната страна на листата.


Именно листата са пространството, в което растенията изграждат хранителни вещества. Те са зелени, защото съдържат хлорофил - вещество със зелен цвят, което поглъща слънчевата светлина.  Слънчевата енергия се използва при изграждане на хранителни вещества от вода и въглероден диоксид.


При изграждането на хранителни вещества се отделя газ - кислород. Той излиза през отворите (устицата) на листата и се смесва с въздуха.

                               

Енергията - необходима за живота

            Всички организми се нуждаят от енергия. Тя е нужна за протичането на всички жизнени процеси - движение, растеж, дишане, хранене, размножаване. Енергията за живота идва от Слънцето, но организмите не могат да я използват направо. Само растенията са способни да я поглъщат и натрупват в хранителни вещества, които сами изграждат. След това тези вещества се използват както от самите растения, така и от животните, които се хранят с растения. От храната те извличат нужната им енергия. 

Растенията - бели дробове на планетата Земя

         Със своята дейност човекът предизвиква замърсяване на въздуха. Отделя се въглероден диоксид - газ, който е замърсител на въздуха. За дишането на организмите е необходим кислород - газ, който растенията отделят в процеса на изграждане на хранителни вещества. Растенията обогатяват въздуха с кислород и го очистват от въглеродния диоксид, затова често са определяни като “бели дробове” на нашата планета.


 

Въпроси и задачи

 

1. Как растенията образуват хранителни вещества?


 

Ключ: Зелените растения произвеждат хранителни вещества. Това е възможно, благодарение на зеленото багрило, наречено хлорофил. То се намира в листата на растенията. Хлорофилът поглъща слънчевата светлина и с негова помощ растението произвежда храна. Затова растенията произвеждат хранителни вещества само през деня, когато има слънчева светлина.

 

2. Какво е значението на растенията за пречистването на въздуха?


 

Ключ: Растенията поглъщат въглероден диоксид от въздуха и отделят обратно във въздуха кислород - газ, необходим за дишането на живите организми.Така растенията обогатяват непрекъснато въздуха с кислород и го пречистват от въглероден диоксид.

 

3. Запишете животните в три групи.

Растителноядни

Месоядни /хищници/

Всеядни

  ……………………………………

  ……………………………………

  ……………………………………

  …………………………………….

 …………………………………….

  ……………………………………

……………………………………….

………………………………………..

…………………………………………

Ключ: 1. кон, катерица, овца; 2. сокол, тигър, вълк, 3. мечка, дива свиня, сива врана 

 

4. Какъв газ отделят растенията при изграждане на хранителни вещества?


 

5. Кои части на растенията съдържат хлорофил?


 

6. Какъв е цветът на хлорофила?


 

 

7. Откъде растенията набавят веществата, които са им необходими, за да изградят хранителни вещества?


 

 

 

 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.