Тема 4. Движението на Земята

Тема 4. Движението на Земята


 

План на урока

1.Форма и размери на Земята  

2. Движения на Земята - около своята ос и около Слънцето

3. Смяната на деня и нощта

4. Смяната на сезоните

5.Видимото движение на Слънцето

6. Нови думи - полюси, Северен полюс, Южен полюс, земна ос, орбита 

 

            Още в дълбоката  древност хората са изграждали хипотези за формата и размерите на Земята. Те смятали, че тя е плоска и ако се върви в права линия, в една посока, ще се стигне до нейния край. Те се страхували, че могат да паднат от нея, ако достигнат до нейния край. Древните хора вярвали, че Земята е център на Вселената.

                 Идеята, че земята има  кълбовидна форма се появила в Древна Гърция. За пръв път Питагор изказал идеята, че Земята има формата на кълбо. Аристотел привел доказателства за кълбовидната форма на Земята. 

                Фернандо Магелан прави околосветско пътешествие - обикаля с кораби Земята и така доказва кълбовидна форма. Космическите полети доказаха убедително, че това е вярно. През 16. век полският учен Николай Коперник предлага хелиоцентричната система, според която Слънцето е в центъра, а в орбита около него обикалят Земята и другите планети.

Форма и размери на Земята

         Земята е небесно тяло. Тя е третата планета от Слънчевата система, която е част от галактиката, наречена Млечен път. Тя има формата на кълбо, подобно на голяма топка. Нейният радиус е 6400 км. Общата площ на Земята е 510 млн.  квадратни километри.

 

 Движения на Земята

а/ Земята се върти около своята ос

Планетата Земя се върти непрекъснато.  Това въртене се извършва около нейната собствена ос - мислена линия, която преминава през центъра на Земята. 

Оста на въртене на Земята пресича земната повърхност в две точки, които са наречени полюси: Северен полюс и Южен полюс.

Земята прави едно пълно завъртане около своята ос за 24 часа - едно денонощие. Въртенето на Земята става от запад на изток.

    24 часа = 1 денонощие

б/ Земята обикаля около Слънцето

Земното привличане кара предметите да падат и да се задържат към земната повърхност. Слънцето също привлича Земята. Тя обаче не пада върху звездата, а обикаля около него по своята орбита - мислена линия, по която се движи планетата ни. Орбитата на Земята е леко сплесната окръжност. В нейния център е разположено Слънцето. Планетата ни се намира на около 150 млн. км от Слънцето.

Земята непрекъснато обикаля около Слънцето. Тя прави една пълна обиколка около Слънцето за 365 денонощия и 6 часа. Времето, за което Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето се нарича година.

   1 година = 365 денонощия и 6 часа

В календара последните 6 часа не се отчитат. В период от четири последователни години те се натрупват и образуват едно денонощие. Затова четвъртата година от този период има не 365 денонощия, а 366 денонощия и се нарича високосна година. Това означава, че всеки три последователни години имат 365 денонощия, а всяка четвърта от този цикъл има 366 денонощия.                                    

Смяната на деня и нощта

Тъй като Земята се върти, то Слънцето осветява само онази част от нея, която е директно обърната към него. Там е ден. Останалата част от Земята остава тъмна и там е нощ. Тъй като Земята се върти непрекъснато около своята ос, то нейната повърхност ту се осветява от Слънцето - става ден, ту попада в космическата тъмнина настъпва нощта. Поради постоянното въртене на Земята, денят и нощта също постоянно се сменят.

Смяната на сезоните

Всяка година в нашата страна се сменят четири сезона: пролет, лято, есен, зима. Смяната на сезоните се дължи на движението на Земята около Слънцето и на наклона на земната ос.

Когато Северният полюс е наклонен към Слънцето, върху северната половина на земното кълбо, където е разположена и България, падат повече лъчи. Тогава у нас е лято.

Когато към Слънцето е наклонен Южният полюс, върху северната половина на Земята падат по-малко лъчи, тогава времето е студено и идва зимата.

 Видимото движение на Слънцето

Всяка сутрин наблюдаваш как слънцето изгрява от изток и постепенно се издига нагоре. В 12 часа през зимата и в 13 часа през лятото Слънцето достига най- високата си точка. След това постепенно се спуска надолу и залязва на запад. Това движение е само привидно. Слънцето не се върти, върти се Земята. Всички тела, които ни заобикалят се въртя  заедно със Земята. Видимото движението на Слънцето се дължи на движението на Земята около нейната ос.

Нови думи

Космос - всичко, което се намира извън Земята и нейната въздушна обвивка.

денонощие - времето, за което Земята прави едно пълно завъртане около оста си

орбита - линията, по която едно тяло се движи около друго, по-голямо небесно тяло. Земята обикаля по орбита около Слънцето.

 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.