Умножение с числото 10

Умножение с числото 10

Урок за нови знания

 

Задача 1.  Реши всички примери от таблицата за умножение с 10.

10 . 10             9 . 10                  5 . 10                  3 . 10                  2. 10 

10 . 1              10 . 6                  10 . 4                  19 . 7                   10 . 8

 


 Задача 2.  Запиши числата. 

10 . 2 стот.                                     10 . 3 дес.                       (25 ед.  + 38 ед. ) . 10

10 . 5 стот.                                     10 . 15 ед.                       (13 дес.. + 13 ед. ) . 10

10 . 3 стот.                                     10 . 1 стот.                      (1 стот. + 10 ед. ) . 10

 


Задача 3. Запиши резултата като редни единици така, както е показано в примера.

Пример: 6 . 10 = 6 дес. 

10 . 10                              9 . 10                             5 . 10                         

3 . 10                                2. 10                              4 . 10

 


Задача 4.  Реши задачите по дадения образец. 

Пример: 3 . 10 = 3 дес. = 10 + 10 + 10 = 30 

                5 . 10 = 

                7 . 10 = 

                10 . 4 =

                10 . 3 =

                9 . 10 = 

 


 Задача 5.  Сравни. 

         10 . 5 …… 4 . 10                               10 . 6 + 4 …… 5 . 10 + 6

         10 . 8 …… 9 . 10                               10 . 2 + 9 …… 3 . 10 + 2

         10 . 4 …… 6 . 10                               10 . 3 + 3 …… 8 . 10 + 5

 


Задача 6.    Колко пари е събрал Иван в касичката си, ако в нея има 10 банкноти от 10 лева, 10 монети по 2 лева и 10 монети по един лев?

Решение: 10 . 10 лв. + 10 . 2 лв. + 10 . 1 лв. = ?


Вариант 1.

10 . 10 лв. = 100 лв.      (100 лв. от банкноти по 10 лв.)

10 . 2 лв. = 20 лв.          (20 лв. от монети по 2 лв.)

10 . 1 лв. = 10 лв.          (10 лв. от монети по 1 лв.)

100 лв. + 20 лв. + 10 лв. = 130 лв.     (общо в касичката)


Вариант 2.

10 . 10 лв. + 10 . 2 лв. + 10 . 1 лв. = 

= 100 лв. + 20 лв. + 10 лв. =

= 130 лв.


Вариант 3.

10 . 10 лв. + 10 . 2 лв. + 10 . 1 лв. = 

= 10 . (10 лв. + 2 лв. + 1 лв.) =

= 10 . 13 лв. =

= 130 лв.


Отговор: Иван е събрал общо 130 лева.

 

   Умножаваме дадено число с числото 10, като преписваме даденото число и след последната му цифра добавяме един път цифрата 0.т                                            

 

 


Задача 7.    Намери произведенията.

23 . 10              121 . 10              1652 . 10               10 123 . 10             213 437 . 10 

10 . 45              10 . 436              10 . 9874               10 . 48 938             10 . 764 209

 


Задача 8.    Пресметни по лесен за теб начин.

2 . 5 . 34                                    64 . 5 . 2                              5 . 49 . 2 

 


Задача 9.    Намери произведението на 10 с най-малкото четирицифрено число, записано с различни цифри.

 


Задача 10.   Петра събрала в касичката си 10 банкноти по 20 лева, 10 банкноти по 50 лева и 10 монети по 50 стотинки. Колко общо пари има в касичката на Петра?

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.