Упражнение 5. Дунавската равнина

Упражнение 5. Дунавската равнина
Упражнение 1. Допиши липсващите думи в текста.
 

На територията на България са обособени пет по-малки части, природни области:  ............................... равнина; Старопланинска ................... ; ............................... област; Рило-Родопска област; Черноморско .................

Дунавската равнина е най-северната природна област. Простира се от долината на река Дунав на север до ................................. на юг, от долината на река Тимок на запад до ....................................................... на изток.

 

Упражнение 2. Познай селището и запиши името му.

Селище Описание
   
   
   
   
Ключ: 1. Видин; 2. Русе; 3. Плевен; 4. Силистра
 

Упражнение 3. Открий на географската карта и запиши имена на реки, които протичат през Дунавската равнина.

.........................................................................................................................................

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.