Урок 3. Местоположението на България

Урок 3. Местоположението на България

План на урока:

 1. Географска карта и глобус 
 2. Основни - главни и междинни, посоки на света
 3. Континентите на Земята
 4. Географско положение и граници на България
 5. Държави, граничещи с България
 6. Роля и значение на кръстопътното положение на България в Европа за икономическото и културното ѝ развитие

Географска карта и глобус

         Човек използва различни средства за ориентиране и за определяне на разстояние, посоки. 

       а) Географската карта е умалено изображение на земната повърхност (или на части от нея), нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. От картата научаваме местоположението и големината на търсените географски обекти и вида на повърхнината. Географските обекти (равнини, планини, върхове, реки, езера, морета, селища) са представени чрез различни условни знаци и цветове.

 

            Условните знаци са разнообразни графични символи и цветове. Техният външен вид и значение се отбелязват в легендата на географската карта.

           Всяка географска карта има определен мащаб. Мащабът е  число, което показва колко пъти са умалени действителните разстояния и площи, изобразени на географската карта. Записва се с помощта на число. Върху картата не се нанасят всички географски обекти, а се избират само най-важните.

      б)/ Географският глобус е умален модел на планетата Земя, предаващ нейната кълбовидна форма. Чрез глобусът добиваме ясна представа за формата на Земята и разположението на континентите и океаните. Лесно могат да бъдат проследени и водните пътища на планетата.

Географският глобус сравнително точно предава кълбовидната форма на планетата в умален вид. 

Чрез него може да се види въртенето на Земята около собствената ос. 

Дава възможност да се обхванат с един поглед разположението и големината на континентите и океаните.

Използват се същите условни знаци, както при картата.

 

Първият български учебен глобус е създаден от Неофит Рилски през 1836 година.

Неофит Рилски - български монах, учител и художник. Той е водеща фигура в просветното движение на XIX век.

Глобусът, създаден от Неофит Рилски, се съхранява в Рилския манастир. Изработен е ръчно върху сферичен дървен скелет. 

 

Основни - главни и междинни, посоки на света

Северът и югът са посоки, свързани със съответните им полюси на Земята.  Ротацията на Земята определя позицията на изток и запад.

Главни посоки на света са четири:

 • изток (И); 
 • запад (З); 
 • север (С);
 • юг (Ю).

Междинните посоки на света са четири:  

 • североизток (СИ); 
 • югоизток (ЮИ);
 • северозапад (СЗ);
 • югозапад (ЮЗ).

Континентите на Земята

Континентът са огромна по площ сухоземна маса, част от земната повърхност, която е изцяло или почти изцяло заобиколена от водни басейни (океани, морета). Континентите на Земята са най-големите части от сушата на планетата. 

        На Земята има седем континента:

 • Европа
 • Азия
 • Африка
 • Северна Америка
 • Южна Америка;
 • Австралия;
 •  Антарктида.

  

Географско положение и граници на България

Полуостровът е част от континент, заобиколен от водни басейни. Той е суша, ограден от три страни с вода.

България е разположена в Югоизточна Европа

България заема източните части на Балканския полуостров, който е третият по големина полуостров на континента Европа. Разположен е на юг от река Дунав и се вдава дълбоко в Средиземно море.  Той е своеобразен мост между Европа, Азия и Африка. Има разнообразна и красива природа. По-големи реки са Дунав, Марица и Тунджа. 

 

На Балканския полуостров са разположени тринадесет държави, сред които и България. На някои от тях територията е изцяло разположена на Балканския полуостров, на други - частично,  а на трети - съвсем малка част е разположена на Балканския полуостров.

Река Дунав, Черно море и важните пътища, които преминават през България, правят нейното географско положение кръстопътно.

България заема “кръстопътно” положение в Европа и на Балканския полуостров. 

През нейната територия минават пет от десетте най-важни пътища на континента. 

Те  свързват Европа с Азия и Африка. Това улеснява пътуванията на хората и превозването на стоки. Затова я наричат “мост между континентите”.

 

Река Дунав втората по дължина река в Европа (2860 км) след Волга. Тя извира в Германия, прекосява половината континент и се влива в Черно море. Река Дунав е речна връзка между десет европейски държави, през които тя протича - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова, Украйна.  Тя протича и през четири столици - Виена, Братислава, Будапеща и Белград.  Над реката са изградени 120 моста, два от които са в българския участък на реката - “Дунав мост” между Русе и Гюргево; мост “Нова Европа” между Видин и Калафат.  По реката са построени много пристанища. Осъществяват се активни търговски отношения, превоз на товари и хора. По брега на река Дунав се намират 10 български града - Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Белене, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра. През 1992 година е открит плавателният канал Рейн - Майн - Дунав, който свързва Северно море с Черно море. 

За кръстопътното положение на България значение има излазът ѝ на Черно море, което е вътрешноконтинентално море. Корабите свързват нашата родина с други държави, включително и разположени на други континенти. През черноморските ни пристанища се извършва голяма част от вноса и износа на България. Тук са и по-големите ни заливи - Варненски и Бургаски. Заливът е част от езеро, море или океан, вдадена навътре в сушата. Излаз имат шест държави - България, Грузия, Русия, Румъния, Турция, Украйна.

Държавни граници на България

         Общата дължина на държавните граници на България е 2245м. Над половината от числото са сухоземни. Речните граници са общо 686 км, но само река Дунав е плавателна. Морската ни граница е дълга 378 км.На север България граничи с Румъния. Границата е речна и започва от устието на река Тимок. Минава по река Дунав на изток. При Силистра границата продължава по суша и достига на изток до Черно море. На изток България граничи- с Черно море. На юг - с Турция и Гърция. На запад  - със Северна Македония и със Сърбия. 

Съседни държави

Държава

Столица

Румъния

Букурещ

Сърбия

Белград

Северна Македония

Скопие

Гърция

Атина

Турция

Анкара

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.