Урок 9. Черноморско крайбрежие

Урок 9. Черноморско крайбрежие

Черноморското крайбрежие

 

План на урока

Местоположение

Релеф

Полезни изкопаеми

Климат

Води

Почви

Растителност

Животински свят

Използване на природните дадености

Селища

Трудова дейност

Забележителности

Екологични проблеми и опазване на природата

Нови думи

 

Местоположение

        Българското черноморско крайбрежие започва от границата с Румъния на север и достига до границата ни с Турция на юг.  Дължината на Българското черноморско крайбрежие е 370 км. На запад се простира на около 40 - 50 км навътре в сушата.

        Българското черноморско крайбрежие условно се дели на три части:

  • северна част - граничи с Дунавската равнина и Предбалкана;
  • средна част -  граничи със Стара планина;
  • южна част - граничи с Преходната област.

         Плажните ивици имат голяма площ. Обширните плажове са покрити със златисти пясъци. Пясъчните дюни са природно богатство. 

Релеф

   Разнообразен е по протежението на природната област. Надморската височина е малка - от 0 до 600 метра. Преобладават ниските части до 100 м. Редуват се различни земни форми - низини /Бургаската низина/, плата / Добруджанското, Франгенско, Момино/, ридово-хълмист височинен пояс /части от Камчийска, Еминска, Айтоска планина/. Най-общо казано релефът е разнообразен - равнини, низини, долини, плата, наличие на множество плажове,

Полезни изкопаеми

     Има разнообразни находища на горивни полезни изкопаеми. Има находища на два вида руда - черни въглища в района на Каварна и кафяви въглища в Бургаския въглищен басейн. Нахидища на нефт има в района на с. Тюленово. Природен газ е открит в долината на Камчия. От рудните полезни изкопаеми има находища на манган Има находища на медни руди в Медни рид, Росен баир, Върли бряг и Странджа.

От нерудните полезни изкопаеми - варовици /Момино и Франгенско плато/; добив на сол, луга и лечебна кал /Поморие, Балчик Атанасовското езеро/

Води

       Черно море “морската врата” на България към света. То е на границата между континентите Европа и Азия. То е 4 пъти по-голямо по площ от територията на България. Има бъбрековидна форма. То е слабо солено и спада към топлите морета. Чрез Керченския проток се свързва с Азовско море. Чрез Босфора, Мраморно море и Дарданелите, то се свързва със Средиземно море. В морето има няколко малки по площ острови, които принадлежат на България - Свети Иван, Свети Петър, Света Анастасия Змийски остров и др. На места морето навлиза навътре в сушата и образува заливи - Варненски, Бургаски. По-големите вдадени в морето български полуострови и носове са Калиакра, Емине, Маслен нос.

          Речната мрежа е изградена от реки с малка дължина и водно количество. Всички реки се вливат пряко или чрез лиманни езера в Черно море - Батова, Провадийска, Камчия, Двойница, Хаджийска, Ахелой, Айтоска, Ропотамо, Дяволска, Китенска, Велека, Резовска.  

       Най-голямата и значима река на Черноморското крайбрежие, вливаща се в Черно море,  е р. Камчия. 

           Тук са разположени и крайморски езера - Варненското, Бургаското, Поморийското, Атанасовското, Дуранкулашко и др.

           Откриват се и минерални извори в района на Варна, Бургас, Старо Оряхово, Шкорпиловци.

 

Почви

Почвената покривка е разнообразна. - черноземни, канелени, смолници, жълтоземни, алувиално-ливадни, блатни почви, заблатени и засолени почви..

 

Климат

Зимата на север е по-студена, отколкото на юг. Рядко се задържа снежна покривка. Лятото на север е топло, а на юг - горещо, сухо.  Най-високите температури на въздуха са през август, а най-ниските - през февруари. Есента е по-топла от пролетта. Зимата на север е по-студена и сурова, а на юг е по-мека и дъждовна. Морският бриз разхлажда въздуха през летните горещини. В редки случаи се е случвало да замръзват крайбрежните морски води. 

 

Растителност

Преобладава широколистната горска растителност /дъб, габър, липа, бряст/. На места вирее смокинята и храстова растителност /драка, смин/. Растителността е предимно от различни видове водорасли. Богати на растителни видове са лонгозните гори, развити в районите на речни устия на реки, вливащи се в Черно море. По пясъците и дюните се среща пясъчната лилия. Разпространени са редица водни и влаголюбиви растения - морската трева, водната лилия, тръстиката.

 

Животински свят

Животинският свят е разнообразен. Сухоземните представители са хомяк, скакалци, яребици, пъдпъдъци, зайци; бозайници - сърна, дива свиня, чакал; птици - чайки, гларуси. В Черно море той е ограничен до 200 м морска дълбочина, заради наличието на отровен газ- - сероводород. Рибното богатство намалява, поради замърсяването на водите. В Черно море живеят над 180 вида риби /попче, скумрия, паламуд/ и други морски животни /делфини, медузи, раци, миди/. По крайбрежието преминава пътят на прелетните птици.

 

Селища

Варна

Наричат града “морската столица” на България. 

Варна е най-големият град в Северна България, на Българското черноморие и е третият по големина град в България. През древността носи името Одесос. Разположен е във Варненската низина, на бреговете на Варненския залив. Градът разполага с международно летище и морско пристанище. От времето на Римската империя са останали римските терми, построени през II век и представляващи най-голямата открита римска баня на Балканите. 

Плаж във Варна 

Побити камъни

Морската градина във Варна

        Първият камък от Катедрален храм “Успение Богородично” във Варна е положен от княз Александър Първи Батенберг на 22 август 1880 година, а близо да града се намират Аладжа манастир, Побитите камъни, Дворецът “Евксиноград”. 

 

Бургас

Бургас е най-големият град в Югоизточна България и вторият по големина по Българското черноморие. Разполага с международно летище. В миналото е носил името Пиргос, Порос, Форос. Езерата около града са се превърнали в дом за много видове птици. Климатът е благоприятен за туризъм през цялата година. Плажовете са покрити със ситен, златен пясък. Естествените басейни с луга и лечебна кал са притегателни лечебни точки. През лятото тук се провежда единствения по рода си Фестивал на пясъчните фигури.

Плаж в Бургас

Морската градина в Бургас

Мостът

Остров Св. Анастасия

 

Трудова дейност

     Развити са добивът на горива и руди; солодобивът; риболовът; корабоплаване; морски транспорт; преработването на горива; отглеждане на селскостопански растения - слънчоглед, смокини, бадеми, зеленчуци, лозя. 

смокиня

бадеми

лозя

слънчоглед

            Силно развит е морският туризъм в Златни пясъци, Поморие, Несебър, Созопол. Изградени са големи пристанища във Варна и в Бургас.  Край Бургас и Поморие от морето се добива сол.

риболов

солодобив

морски транспорт

преработване на горива

 

Екологични проблеми и опазване на природата

        Застрояването на крайбрежието застрашава природата на областта. Построените предприятия замърсяват природата.

      За опазването на редките растения и животни са създадени паркове и резервати. Създадени са природен парк “Златни пясъци”, резерватите “Камчия”, “Ропотамо”.

           В Червената книга на България са вписани пясъчната лилия и делфинът. 

 

Нови думи

полуостров - По-малка част от земната суша, оградена от три страни с вода.

плаж - Донесените от морската вода пясък, камъчета, покриващи, покриващи тясна ивица земя по крайбрежието.

остров - Суша, заобиколена отвсякъде с вода.

нос - Остро вдадена в морето суша.

залив - Водно пространство от море, езеро или голяма река, вдадено в сушата.

проток - Тясно водно пространство, което свързва два съседни водни басейни .

 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.