"Възпоминание" - Н. Дармонева

Небето продума молитва смирено

и поръси своите чисти и нежни слова.

Грейна дворът - в бяла одежда

и благо литургиен химн запя.

 

Тихо е и няма лъвски стъпки,

оставени като печат в снега,

но белотата помни времето, когато

Левски скиташе самин в нощта.

 

Понесъл своята надежда крепка,

че Бог с любов е отредил така:

да бъде всеотдаен на една повеля,

да поведе народа ни към Свобода!

 

И напълно предан на посоката епична,

сърцато понесъл геройския плам,

в душата на всекиго скришом записал

изконното семе на величава борба.

 

А Левски не жалел своите сили.

Не се поколебал, не отпуснал глава

пред изпитанията, които Бог отредил му

и бил за народа си - Онзи Лъч светлина.

 

И в последния ден останал верен.

Затуй Небето не страда сега.

И молитва реди - за мир на душата, 

която свободна напусна света.

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.