Шахмат в училищен шахматен клуб "Оренда" 

  От първите ми стъпки - до днес, изминаха много години. Започнах тази дейност като ръководител на дейност по интереси, озаглавена “Шахматен дебют” в рамките на проект, финансиран от Европейския съюз. За целите на тези занимания съставих неформален шахматен клуб “Оренда” в моя клас. По времето, в което започнах тези занимания в образователната ни система се усещаше липса на подробно разработена занимателна програма, която може да въведе системно и широко тази умствена дейност в класната стая. По-късно запитвания от колеги, които се интересуват от темата, ме мотивира да изложа технически, последователно и закономерно, технология за ранно и начално обучение по шахмат като дейност по интереси в класната стая, която да може да стане достъпна за нуждите и на други интересуващи се български учители и техните ученици. Надявам се моето предложение да е полезно за повече хора.

В програмата, която предлагам,  присъстват и са асимилирани много полезни практики, доказали своето положително въздействие върху развитието на шахматната компетентност. Едновременно с това програмата по същество е изцяло новаторска - съдържа изобилие от оригинални идеи, приложени практически, които са фокусирани не само да ускорят развитието на шахматната компетентност, но и да открият пресечната точка на шахмата с другите учебни предмети, изучавани по учебен план във втори клас. Приносът ми се състои в подбора, представянето, дизайна, наборът от оригинални задачи и съчетаването на шахматното съдържание с другите предметни области във втори клас, така че те взаимно да се обогатят, да взаимодействат, да се фасилитират и да се закрепят стабилно и действено в живота на малките ученици. 

 

 

 

Представяне на програмата

                Програмата за извънкласна дейност по интереси чрез шахматен клуб  има за цел да формира първоначална представа за шахмата като игра, изкуство и спорт и да подпомогне развитието на логическото мислене на второкласниците.

                    Занимателната програма съдържа общо 32 теми, на всяка от които са посветени два учебни часа:

Занимание 1. Шахматът - игра, изкуство, спорт

Занимание 2. Шахматната дъска

Занимание 3. Шахматните фигури. Флангове, лагери и диагонали

Занимание 4. Царят - безценната фигура

Занимание 5. Пешката - душата на играта

Занимание 6. Първи подготвителен турнир - играта "Пешки срещу пешки"

Занимание 7. Втори подготвителен турнир - играта "Цар и пешки срещу цар и пешки"

Занимание 8. Дамата - трансформация на един съветник

Занимание 9. Трети подготвителен турнир - играта "Дами срещу пешки"

Занимание 10. Офицерът

Занимание 11. Четвърти подготвителен турнир - играта " Офицери срещу пешки"

Занимание 12. Конят

Занимание 13. Пети подготвителен турнир - играта "Коне срещу пешки"

Занимание 14. Топът - една древна колесница

Занимание 15. Шести подготвителен турнир - играта "Топове срещу пешки"

Занимание 16. Силата на фигурите

Занимание 17. Видове ходове

Занимание 18. Рокада. Видове рокада

Занимание 19. Седми подготвителен турнир - играта "Лапаница"

Занимание 20. Шахматни комбинации

Занимание 21. Финалът на шахматната партия

Занимание 22. Първи отборен шахматен турнир

Занимание 23. Фази на шахматната игра

Занимание 24. Мат с един топ и мат с два топа

Занимание 25. Мат с дама и мат с дама и пешка

Занимание 26. Мат на последния хоризонтал

Занимание 27.  Първи индивидуален шахматен турнир по класически шахмат

Занимание 28. Стратегия и тактика в шахмата

 Занимание 29. Композиция от пешки

Занимание 30.  Шахматни състезания и нотация

Занимание 31.  Шахматни термини и речник

Занимание 32.  Заключителен индивидуален шахматен турнир по класически шахмат

               Всяка тема включва изучаването на нови шахматни принципи, концепти, факти, които едновременно повишават шахматната грамотност, култура и репетират наученото в игрова ситуация.

             Чрез интердисциплинарен подход се залага развитието на съвременните ключови компетентности на учениците.

                 В края на занимателния цикъл, децата ще:

  • придобият основни шахматни познания и умения;
  • умеят да играят самостоятелно стандартен шахматен вариант на игра;
  • познават и прилагат шахматните правила и етикет;
  • прилагат изучени матови комбинации и ще имат начални познания за шахматна стратегия и тактика;
  • умеят да записват и ще развият начални умения за анализ на играта;
  • проявявват интерес и фокус към логически задачи.

          Крайният резултат от системните  занимания по шахмат ще се прояви като специфична шахматна компетентност и ръст на вярно решените логически задачи, в които се изискват съответни на класа знания по български език и литература и по математика.

 

 


Книги, свързани с програмата:


Шахматни статии

Шахматната дъска

07.11.2020 18:59
Презентация "Шахматната дъска", планирана като първо занимание по интереси по проекта "Шахматен дебют" в първи клас.

—————

Тематична програма на дейността “Шахматен дебют”

15.09.2020 17:49
Шахматен клуб „ Оренда“ Тематична програма на дейността “Шахматен дебют” Учебната 2020 / 2021 година  Ръководител: Невена Дармонева              1. Цели Заниманията по шахмат имат за цел да развиват интелектуалните качества на децата,...

—————

Визуалният тренажор на ChessKid

09.06.2020 17:12
Достигането до визуалния тренажор в най-успешния детски шахматен сайт става през главното меню. Щракваме върху бутон Учене (Learn) отваря падащото меню, от което се избира опцията: Зрение (Vision).  Продължителността на една визуална сесия е 30 секунди. В тези...

—————

Как да се включиш в шахматен ChessKid турнир

08.06.2020 18:02
    1. Най-напред трябва да щракнете върху бутон за Игра (Play). Ще се отвори падащо меню. Щракнете върху бутон Игра срещу дете (Play vs...

—————

Менюто на ChessKid

08.06.2020 17:44
         Главното меню на сайта ChessKid е разположено в лявата първа колона на сайта. От отделните бутони в него се отварят различни възможности чрез падащи менюта, в които се посочва направения избор. То съдържа следните опции:    ...

—————

Дистанционното обучение по шахмат за деца

08.06.2020 17:31
             Най-добрата възможност за дистанционни шахматни тренировки предлага един американски сайт, изцяло проектиран и съобразен с възрастовите особености на децата и необходимостта от защита в интернет пространството.          ...

—————

Хексагонален шахмат

05.07.2017 19:22
                Отдавна са известни и други разновидности на ортодоксалната шахматна игра, които съществено се отдалечават от  т.нар. класически вариант на шахмат, като прилагат различни правила, в нови условия на игра.          ...

—————

Луфт

30.06.2016 18:17
                   Думата луфт е съкращение от немската дума "луфтлох" , което означава "вентилационен изход".                      В шахматната практика, думата луфт се...

—————

Дамата

06.07.2015 18:32
Начална позиция на дамата върху шахматната дъска            В началото на играта Бялата дама започва играта от поле d1, а Черната дама от d8.     Дамски фланг          Шахматната дъска...

—————

1001 думи за шахмата

05.07.2015 18:29
 Трудно е да се даде определение за шахмата с няколко думи. И не е нужно. Всеки шахматист има свое уникално определение, което привнася значения и вербализира проявления на това колкото сложно, толкова и въздействащо занимание.             Ранни шахматни...

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.