Български език и литература

3. клас

В края на трети клас ученикът трябва да:
 • прилага начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и съгласни звукове в средата на думата;
 • разграничава видове морфеми (представка и корен);
 • разпознава сродни думи;
 • разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения);
 • определя лице и число на личните местоимения и лице на глагола;
 • употребява правилно личните местоимения;
 • определя пряко и преносно значение на думата;
 • разпознава думи с близко значение (синоними);
 • познава видовете изречения по цел на изказване – възклицателно и подбудително;
 • интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст;
 • извлича конкретна информация от нехудожествен текст;
 • прави писмен подробен преразказ на кратък текст;
 • съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора;
 • пише лично писмо (в хартиен или електронен вариант);
 • редактира свой текст;
 • ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучавано литературно или фолклорно произведение;
 • прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението;
 • илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение;
 • разграничава описание в художествен текст;
 • открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения;
 • изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения;
 • доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст;
 • разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет;
 • интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност на игрови и сценични форми.
 
Тема Компетентности
   
Строеж на езика  
Общуване  
Правила при писменото общуване  
   
   
   

 

 

За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.