Български език и литература

3. клас

В края на трети клас ученикът трябва да:
 • прилага начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и съгласни звукове в средата на думата;
 • разграничава видове морфеми (представка и корен);
 • разпознава сродни думи;
 • разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения);
 • определя лице и число на личните местоимения и лице на глагола;
 • употребява правилно личните местоимения;
 • определя пряко и преносно значение на думата;
 • разпознава думи с близко значение (синоними);
 • познава видовете изречения по цел на изказване – възклицателно и подбудително;
 • интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст;
 • извлича конкретна информация от нехудожествен текст;
 • прави писмен подробен преразказ на кратък текст;
 • съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора;
 • пише лично писмо (в хартиен или електронен вариант);
 • редактира свой текст;
 • ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучавано литературно или фолклорно произведение;
 • прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението;
 • илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение;
 • разграничава описание в художествен текст;
 • открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения;
 • изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения;
 • доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст;
 • разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет;
 • интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност на игрови и сценични форми.
 
Тема Компетентности
   
Строеж на езика  
Общуване  
Правила при писменото общуване  
   
   
   

 

 

За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.