Човекът и обществото

Обучението по човекът и обществото в началния етап на обучение се осъществява в 3. клас и в 4. клас. Целта е да се овладят основни знания и умения за природата и обществото на България и да се създаде основа за разгръщане на социалните и гражданските компетентности на ученика. Предметът съдържателно включва теми от география, история и гражданско образование. Оучението протича в хронологичната последователност в развитието на българското общество и продължава работата по околен свят от 2. клас.

 
3. клас 4. клас
Скала - знания и умения в трети клас Чек лист за знания и умения в четвърти клас 
Списък на темите  
Списък на презентациите  
Списък на тестовете  

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.