Математика

 
Тематично съдържание и очаквани резултати в 3. клас 
Учебното съдържание е разпределено в пет теми: "Числата до 1000" , "Събиране и изваждане с числата до 1000 без преминаване", "Събиране и изваждане с числата до 1000  преминаване", "Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число" и "Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число".

В края на обучителния период детето ще познава числата до 1000; ще сравнява успешно числа; ще представя числата като сбор от единици от различни редове;ще извършва действията събиране, изваждане, умножение и деление с изучените числа; ще разпознава и чертае гометричната фигура ъгъл; ще познава и използва изучените мерни единици за дължина; ще решава, съставя и представя графично различни текстови задачи; определя вида на триъгълника според ъглите и според страните; намира неизвестни числови стойности. 
 
Подробен списък на темите може да бъде видян тук.

 

 
Тематично съдържание и очаквани резултати в 4. клас 
Учебното съдържание е разпределено в шест теми: "Числата над 1000" , "Събиране и изваждане с многоцифрени числа без преминаване", "Събиране и изваждане на многоцифрени числа с  преминаване", "Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число", "Деление на многоцифрено число с едноцифрено число", "Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число", "Деление на многоцифрено число с двуцифрено число".

В края на обучителния период детето ще познава многоцифрените числа и принципа на образуването им; ще сравнява успешно многоцифрени числа; ще представя числата като сбор от различни редове и класове; ще записва числата до 100 с римски цифри; ще познава и чертае геометричната фигура окръжност и елементите ѝ; ще извършва действията събиране и изваждане с многоцифрени числа; ще намира успешно неизвестни числа; щ измерва с транспортир големината на ъгъл; ще решава съставни текстови задачи в права и косвена форма; ще извършва аритметичното действие умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число; ще намира лицето на правоъгълник; ще познава и използва различни мерни единици за лице; ще моделира конкретни ситуации с числови изрази; ще използва различни начини за записване на решението; ще съставя текстови задачи по данни; ще умее да използва електронен калкулатор. 
 
Подробен списък на темите може да бъде видян тук.

 

 

  

 


Математика

Самоподготовки за 3. клас

10.02.2021 10:38
Математика за 3. клас, Невена Иванова ДармоневаPublish at Calameo

—————

Тест 2. Подготовка за НВО по математика

03.01.2021 11:59

—————

Тест 1. Подготовка за НВО по математика

03.01.2021 11:59

—————

Числата до 1000

03.01.2021 11:56

—————

Числата до 10 000

03.01.2021 11:55

—————

Естествени числа. Римски цифри. Окръжност. Събиране и изваждане без преминаване

03.01.2021 11:54

—————

Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване

03.01.2021 11:53

—————

Намиране на неизвестен умалител

03.01.2021 11:52

—————

Събиране и изваждане на числата до 1000

03.01.2021 11:49

—————

Сравняване на числа до четири

04.10.2020 09:29
 

—————


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.