Математика

 
Тематично съдържание и очаквани резултати в 4. клас 
           Учебното съдържание е разпределено в шест теми: "Числата над 1000" , "Събиране и изваждане с многоцифрени числа без преминаване", "Събиране и изваждане на многоцифрени числа с  преминаване", "Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число", "Деление на многоцифрено число с едноцифрено число", "Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число", "Деление на многоцифрено число с двуцифрено число".

         В края на обучителния период детето ще познава многоцифрените числа и принципа на образуването им; ще сравнява успешно многоцифрени числа; ще представя числата като сбор от различни редове и класове; ще записва числата до 100 с римски цифри; ще познава и чертае геометричната фигура окръжност и елементите ѝ; ще извършва действията събиране и изваждане с многоцифрени числа; ще намира успешно неизвестни числа; щ измерва с транспортир големината на ъгъл; ще решава съставни текстови задачи в права и косвена форма; ще извършва аритметичното действие умножение и деление на многоцифрени числа с едноцифрено и двуцифрено число; ще намира лицето на правоъгълник; ще познава и използва различни мерни единици за лице; ще моделира конкретни ситуации с числови изрази; ще използва различни начини за записване на решението; ще съставя текстови задачи по данни; ще умее да използва електронен калкулатор. 
Подробен списък на темите може да бъде видян тук.

 

 

 

 


Математика

Самоподготовки за 3. клас

10.02.2021 10:38
Математика за 3. клас, Невена Иванова ДармоневаPublish at Calameo

—————

Тест 2. Подготовка за НВО по математика

03.01.2021 11:59

—————

Тест 1. Подготовка за НВО по математика

03.01.2021 11:59

—————

Числата до 1000

03.01.2021 11:56

—————

Числата до 10 000

03.01.2021 11:55

—————

Естествени числа. Римски цифри. Окръжност. Събиране и изваждане без преминаване

03.01.2021 11:54

—————

Събиране и изваждане на числата до 1 000 000 без преминаване

03.01.2021 11:53

—————

Намиране на неизвестен умалител

03.01.2021 11:52

—————

Събиране и изваждане на числата до 1000

03.01.2021 11:49

—————

Сравняване на числа до четири

04.10.2020 09:29
 

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.