Човекът и природата

Обучението по човекът и природата в началния етап на обучение се осъществява в 3. клас и в 4. клас. Целта е да се овладят основни природонаучни знания и методи на познание и да се създадат условия за формирането на природонаучна компетентност в няколко тематични области: знания за тела, вещества и организми; познания за природни процеси и явления; знания за човека и за здравословния начин на живот.

 
3. клас 4. клас
Скала - умения и знаниня в 3. клас Скала - знания и умения в 4. клас 
Чек лист за знания и умения в четвърти клас  
Списък на темите  
Списък на презентациите  
Списък на тестовете  

 

 

 

За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.