Скала на знания и умения по човекът и обществото в 4. клас

В края на четвърти клас детето следва да е овладяло определен набор от знания и умения, които се целеполлагат в 4. клас по учебния предмет. Проверката и отмятането по списък, подпомага разбирането кои области на познанието и уменията се нуждаят от подобрение.
 

Списък на знания и умения  Отлично Добро Слабо
Познава характерни особености на природните области в България.      
Разграничава държавни институции и органи на местната власт.      
Познава правила за отговорно поведение при природни бедствия.      
Дава примери за значими културни постижения на българския народ.      
Разказва за ярки личности и събития в българската история.      
Определя по карта географското разположение на България в Европа.      
Описва забележителности в столицата на Република България.      
Разгланичава материални от писмени източници на знания.      
Съставя кратки описания на обекти и събития.      
Използва данни, представени чрез схеми, карти, таблици и други източници на информация.       
Знае за принадлежността на България към Европейския съюз.      
Назовава защитени територии и обекти.      
Знае за значението на Търновската конституция като основен закон на държавата.      
Разбира значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България.      
Разбира значението на Независимостта като историческо постижение на българската държава и общество.      
Разказва за личности, прославили България с културни, спортни и научни постижения.       
Разпознава на изображение известни културни паметници и природни дадености.      
Свързва забележителности с историческите епохи, на които принадлежат.      

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.