Скала на знания и умения по човекът и обществото в 4. клас

В края на четвърти клас детето следва да е овладяло определен набор от знания и умения, които се целеполлагат в 4. клас по учебния предмет. Проверката и отмятането по списък, подпомага разбирането кои области на познанието и уменията се нуждаят от подобрение.
 

Списък на знания и умения  Отлично Добро Слабо
Познава характерни особености на природните области в България.      
Разграничава държавни институции и органи на местната власт.      
Познава правила за отговорно поведение при природни бедствия.      
Дава примери за значими културни постижения на българския народ.      
Разказва за ярки личности и събития в българската история.      
Определя по карта географското разположение на България в Европа.      
Описва забележителности в столицата на Република България.      
Разгланичава материални от писмени източници на знания.      
Съставя кратки описания на обекти и събития.      
Използва данни, представени чрез схеми, карти, таблици и други източници на информация.       
Знае за принадлежността на България към Европейския съюз.      
Назовава защитени територии и обекти.      
Знае за значението на Търновската конституция като основен закон на държавата.      
Разбира значението на Съединението на Източна Румелия с Княжество България.      
Разбира значението на Независимостта като историческо постижение на българската държава и общество.      
Разказва за личности, прославили България с културни, спортни и научни постижения.       
Разпознава на изображение известни културни паметници и природни дадености.      
Свързва забележителности с историческите епохи, на които принадлежат.      

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.