Строеж на езика

 
Звуковете се чуват и се произнасят.
 
Упражнение 1.  Прочети думите. Запиши броя на гласните и съгласните звукове, от които са съставени.
 

небе  .............................................................................................................................

молив   .........................................................................................................................

диван  ......................................................................................................................

Пример:   стол  - 1 гл. зв. , 3 съгл. зв.           

Упражнение 2.  Препиши от текста само думи, които съдържат по 2 гласни и 2 съгласни звука.
 
          Погледнах нагоре към синьото небе. Там видях два бели гълъба. Те сякаш се надбягваха, докато весело се стрелкаха към близката тераса. Там ги очакваше Ането. Беше им приготвила обичайната закуска - трохички бял хляб и паничка чиста водица. Усмихваше се на пернатите същества, когато те кацаха да нейното рамо с доверие. 
 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 
 
Буквата се чете и се пише. Тя означава звука. В българската азбука има 30 букви. 
Упражнение 3.  Запиши само буквите, с които се обозначават гласните звукове в българския език. 
 
.....................................................................................................................................................................
 
 
Упражнение 4.  Запиши само осмата, десетата, петнадесетата, осемнадесетата и двадесет и деветата буква от азбуката. Срещу всяка буква напиши по три съществителни нарицателни и две съществителни собствени имена, започващи с тази буква.
 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
Пример: 2 - б; боб, баня, белка, Бранислав, Биляна  
 
Звуковете образуват срички и думи.

 

Упражнение 1.  Образувайте и напишете думи със звуковете от думата братче

......................................................................................................................................

 

Упражнение 2. Оградете ударената сричка в думите.

училище, книга, пролет, врабче, кърпа, изречение, светлина, небето, пенлив, сърчице 

 

Упражнение 3. Разделете думите на срички. Разгледайте примера.

китен  .............................................................................................................................

грамаден   .......................................................................................................................

просторен  ......................................................................................................................

Пример:   мечта               меч - та

 

Упражнение 4. Запишете броя на звуковете, буквите и сричките в думите. Разгледай примера.

светла  .............................................................................................................................

ябълка   .......................................................................................................................

юли  ......................................................................................................................

Пример:   мама - 4 б., 4 зв., 2 ср.         

 

Упражнение 5. Подчертайте само гласните в думите. 

почуква, бащина, чакат, сърце, знае, шапката, остров, море, скача, дъжд, тича, скъпи

Пример:   татко

 

Упражнение 6. Образувай думи от разбърканите букви. 

анюк ................................................................................

абнщи ..............................................................................

вучовтс ............................................................................

Пример:   чюлк   -       ключ    

      

Думите, свързани по  смисъл, образуват изречения.

 Упражнение 7. Образувай изречения от думите.

 

а/  хвърлиш, в, не , докато, нивата, никне, не

.....................................................................................................................................

б/ не, който, яде, работи, не, да, трябва

..................................................................................................................................... 

 

Изреченията, подредени по смисъл, съставят текст.

 

 

 Упражнение 8. Подреди изреченията в текст. Запиши текста четливо и красиво. Измисли подходящо заглавие. Добави още три изречения в съставения от теб текст.

         ..........  Извади от там черните си панталони и червената си тениска.

         .......... Облече се набързо, изпи млякото си, взе раницата си и излезе навън. 

         .........  Тази сутрин момчето се събуди рано.

         .........  Пред училище една не се сблъска с класния ръководител.

         .........   Скочи от леглото и се втурна към гардероба си.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.