Строеж на езика

 
Звуковете се чуват и се произнасят.
 
Упражнение 1.  Прочети думите. Запиши броя на гласните и съгласните звукове, от които са съставени.
 

небе  .............................................................................................................................

молив   .........................................................................................................................

диван  ......................................................................................................................

Пример:   стол  - 1 гл. зв. , 3 съгл. зв.           

Упражнение 2.  Препиши от текста само думи, които съдържат по 2 гласни и 2 съгласни звука.
 
          Погледнах нагоре към синьото небе. Там видях два бели гълъба. Те сякаш се надбягваха, докато весело се стрелкаха към близката тераса. Там ги очакваше Ането. Беше им приготвила обичайната закуска - трохички бял хляб и паничка чиста водица. Усмихваше се на пернатите същества, когато те кацаха да нейното рамо с доверие. 
 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 
 
Буквата се чете и се пише. Тя означава звука. В българската азбука има 30 букви. 
Упражнение 3.  Запиши само буквите, с които се обозначават гласните звукове в българския език. 
 
.....................................................................................................................................................................
 
 
Упражнение 4.  Запиши само осмата, десетата, петнадесетата, осемнадесетата и двадесет и деветата буква от азбуката. Срещу всяка буква напиши по три съществителни нарицателни и две съществителни собствени имена, започващи с тази буква.
 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
Пример: 2 - б; боб, баня, белка, Бранислав, Биляна  
 
Звуковете образуват срички и думи.

 

Упражнение 1.  Образувайте и напишете думи със звуковете от думата братче

......................................................................................................................................

 

Упражнение 2. Оградете ударената сричка в думите.

училище, книга, пролет, врабче, кърпа, изречение, светлина, небето, пенлив, сърчице 

 

Упражнение 3. Разделете думите на срички. Разгледайте примера.

китен  .............................................................................................................................

грамаден   .......................................................................................................................

просторен  ......................................................................................................................

Пример:   мечта               меч - та

 

Упражнение 4. Запишете броя на звуковете, буквите и сричките в думите. Разгледай примера.

светла  .............................................................................................................................

ябълка   .......................................................................................................................

юли  ......................................................................................................................

Пример:   мама - 4 б., 4 зв., 2 ср.         

 

Упражнение 5. Подчертайте само гласните в думите. 

почуква, бащина, чакат, сърце, знае, шапката, остров, море, скача, дъжд, тича, скъпи

Пример:   татко

 

Упражнение 6. Образувай думи от разбърканите букви. 

анюк ................................................................................

абнщи ..............................................................................

вучовтс ............................................................................

Пример:   чюлк   -       ключ    

      

Думите, свързани по  смисъл, образуват изречения.

 Упражнение 7. Образувай изречения от думите.

 

а/  хвърлиш, в, не , докато, нивата, никне, не

.....................................................................................................................................

б/ не, който, яде, работи, не, да, трябва

..................................................................................................................................... 

 

Изреченията, подредени по смисъл, съставят текст.

 

 

 Упражнение 8. Подреди изреченията в текст. Запиши текста четливо и красиво. Измисли подходящо заглавие. Добави още три изречения в съставения от теб текст.

         ..........  Извади от там черните си панталони и червената си тениска.

         .......... Облече се набързо, изпи млякото си, взе раницата си и излезе навън. 

         .........  Тази сутрин момчето се събуди рано.

         .........  Пред училище една не се сблъска с класния ръководител.

         .........   Скочи от леглото и се втурна към гардероба си.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

 

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.