Пешката

 
Скъпи деца, в днешния урок ще се запознаем с една много интересна шахматна фигура. Някои хора е определят като най-слабата фигура, а други шахматисти се отнасят с нея като с кралска особа. Вероятно има доза истина и в двете твърдения, защото пешката може да бъде едновременно най-слабата фигура, но и владееща положението и властна кралска особа. Много скоро сами ще се убедите в нейните способности. Трябва само да я опознаем.
 
И така, в днешния урок ще получим отговори на шест важни въпроса:
 1. Какво представлява пешката?
 2. С колко пешки разполага шахматистът?
 3. Къде разполага своите пешки играчът - в началото на партията?
 4. Как се придвижва пешката по шахматната дъска?
 5. Може ли да взема противникови фигури и при какви условия?
 6. Може ли да осигури на свое място друга, по-силна от нея, шахматна фигура и при какви условия?
След като получим отговори на тези важни шахматни въпроси, ще изиграем една игра, наречена Пешки срещу пешки. Тази игра ще ни помогне да упражним наученото в този урок.
Накрая ще направим кратка викторина, за да разберем дали сме успели да усвоим новите шахматни знания.
И така, да започваме!
 
 
Какво е пешката?
Пешката е шахматна фигура.
Това е най-многобройната от един и същ вид фигура. Всеки играч разполага с 8 такива фигури в началото на играта.
 
С колко пешки разполага всеки играч в началото на шахматната партия?
В началото на партията всеки играч разполага с 8 пешки. 
В зависимост от цвета на армията, с която играе играчът, той разполага с 8 на брой пешки от съответния цвят.
Белите имат 8 бели пешки.
Chess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.pngChess_plt45.svg.png
Черните имат 8 черни пешки.
Chess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.pngChess_pdt45.svg.png


Къде се разполагат пешките преди да започне шахматната партия?
Начална позиция на пешките
В началната си позиция, белите пешки винаги се разполагат на 2 хоризонтал.
Пешката 1.jpg


В началната си позиция, черните пешки винаги се разполагат на 7 хоризонтал.
Пешката 2.jpg


Така че, преди да започне играта, белите и черните пешки трябва да бъдат разположени на 2 и 7 хоризонтал.


Пешката 4.jpg


Как се придвижва пешката по шахматната дъска?


Движение на пешката
Пешката е необичайна фигура, тъй като нейното обичайно движение по дъската се различава от движението, което тя осъществява с цел да плени противникова фигура.
Затова ще разгледаме тези два съвършено различни по характер движения отделно.
1 . Обичайно движение на пешката
Пешката може да се движи само напред, с едно поле в даден ход. Тя не може да се връща назад.
Изключение прави само първият ход. При него играчът има право да избере между две възжности за движение напред на пешката:
а/пешката има право, при първия си ход,  да се придвижи едно поле напред;
Пешката 5.jpg


б/пешката има право, при първия ход,  да се придвижи две полета напред.
Пешката 6.jpg
Кой от двата вида начален ход ще предпочете играчът,  е негово лично виждане и решение, но след първия ход, той вече не може да прескача полета с пешката, а може да се движи единствено с едно поле напред.
Следователно в последния пример, при следващия си ход, бялата пешка на поле e4 може да застане, единствено и само, едно поле напред -  на поле e5.
Първият ход в шахматната партия се прави винаги от белите фигури, след което, до края на играта, се редуват последователно да играят черните, белите, черните и т.н., до края на партията.
2. Движение на пешката, когато тя цели да плени фигура
Пешката може да улови и плени противникова фигура при две едновременни и необходими условия:
Първо необходимо и задължително условие:
пешката може да играе и вземе фигура само , ако е на ход.
Второ необходимо и задължително условие:
пешката може да плени противниковата фигура единствено и само, ако та е разположена диагонално спрямо пешката и то - едно поле напред.
Следователно, ако пешката е на ход, тя може да бие две полета, разположени  по диагонал - вляво и вдясно от нея, едно поле напред.
Пешката 7.jpg
Обърнете внимание на тази диаграма. Забележите бялата пешка на поле e4. Разположена на това поле, тя бие полетата на d5 и g5. Това означава, че ако на тези полета има разположена противникова фигура, и белите са на ход, то бялата пешка, разположена на е4 има право да вземе всяка една противникова фигура, разположена на тези полета.


Как става пленяването/вземането на противникова фигула от пешка?
Пленяване/вземане на фигура от пешка
Пешката може да плени фигура само, ако са изпълнени и двете задължителни условия, които разгледахме по-горе.
Пленяването става, като пешката заема полето на пленената фигура, а пленената фигура се отстранява от шахматната дъска.
Пешката 9.jpg
В тази ситуация приемаме, че белите са на ход. Виждаме, че бялата пешка на поле е4. Тя среща вдясно,напред, по диагонал от себе си,черна пешка. Черната пешка е разположена на е4 - бито от бялата пешка поле. Следователно, бялата пешка на  е4  може, ако играчът желае, да вземе черната пешка на поле f5.
Вземането става, като бялата пешка застава на мястото на черната, взета от нея пешка.Едновременно с това действие отстранява от дъската  и играта черната пешка.
Пешката 10.jpg
И така, вземането на потивникова фигура става единствено и само в случай, че и двете задължителни и необходими условия за вземане при пешките са изпълнени, т.е. пешката е на ход ,и тя може да вземе противниковата фигура, която е разположена по диагонал пред пешката, едно поле напред.


Внимание!
В случай, че белите нe вземат, при следващия ход на черните, бялата пешка на поле  е4 ще изпадне в ситуация на риск  от пленяване от черната пешка на поле f5, тъй като се намира по диагонал, едно поле напред ,пред черната пешка.
Пешката 11.jpg
Какво ще се случи, ако в своето движение пешката достигне до последния хоризонтал?


Превръщане/възпроизвеждане
Ако в своето движение напред, пешката достигне последния хоризонтал - за белите пешки това е 8 хоризонтал, а за черните пешки това е 1 хоризонтал- и не може да бъде взета от следващ ход на противника, то тя се превръща/възпроизвежда в друга, по-силна шахматна фигура - дама, топ, офицер или кон. Изборът в коя от тези четири фигури ще се превърне пешката, освава на играча.
45px-Chess_qlt45.svg.pngChess_rlt45.svg.pngChess_blt45.svg.png45px-Chess_nlt45.svg.png


Нека сега разгледаме една такава ситуация.
1. Бялата пешка е разположена на шести хоризонтал, на поле f6. Белите са на ход. Тя ще се придвижи едно поле напред - на седми хоризонтал, на поле f7.
Пешката 12.jpg
2. Бялата пешка се е придвижила на седми хоризонтал, на поле f7. Сега на ход са черните. Черната пешка ще се придвижи едно поле напред и ще застане на втори хоризонтал, на поле в2.
Пешката 13.jpg


3. В ситуацията на диаграмата виждаме, че черната пешка се е придвижила на втори хоризонтал, на поле в2. На ход са белите. Бялата пешка ще се придвижи едно поле напред и ще стъпи на 8 хоризонтал, на поле f8.


Пешката 14.jpg
4. Бялата пешка е достигнала до последния хоризонтал. В следващия ход черните не могат да я вземат. Затова тя може да се превърне/възпроизведе в една от четилите други фигури - дама, топ, офицер или кон. От играча зависи коя от тези четири фигури ще избере.
Превръщането ще стане като на мястото на бялата пешка се постави избраната фигура, която продължава да играе от това поле.
Пешката 15.jpg
5. Приемаме, че играчът с белите фигури е избрал за превърне/възпроизведе дмоято пешка в дама. Той е поставил превърнатата фигура на мястото на пешката, която вече е отстранил от игра. Бялата дама продължава да играе от това, начално за нея, поле.  
Пешката 16.jpg


Внимание!
В ситуация на превръщане, пешката не може да се превърне в цар или в пешка.  
Скъпи деца, надявам се разбряхте отговорите на поставените в началото на урока въпроси.
А сега, нека преминем съм една забавна игра, която ще ни помогне да приложим наученото в игра.
Итрата, която ще ни помогне да направим това, се казва Пешки срешу пешки.
Правила на играта Пешки срешу пешки:
Цел на играта: Играта печели този играч, който успее пръв да стигне до последния хоризонтал. Асо нито един от двамата играчи не може да стигне до последния хоризонтал, еграта завършва с равенство.
Правила:
 • Тази игра се играе само от пешки.
 
 • Белите пешки се поставят в начална позиция на 2 хоризонтал.
 
 • Черните пешки в начална позиция се поставят на 7 хоризонтал.
 
Пешката 4.jpg
 
 • Играта започват белите, а след това се редуват, черни-бели, черни-бели, до края на играта.
 
 • При началния си, първи ход на пешката, играчът избира дали ще я придвижи едно или две полета напред, но след началния ход пешката се движи само с едно поле напред.
 
 • Пешките не могат да се връщат назад.
 
 • Когато пешка срещне противникова пешка едно поле пред себе си, по диагонал, и е на ход, тя може да реализира два различни хода : 1. да вземе противниковата фигура, или 2. да продължи движението си напред. Кой от двата хода ще предпочете играчът, зависи само от него.
 
 • Играта приключва, ако някоя пешка достигне последния хоризонтал или ако пешките са попаднали в ситуация на блокирани пешки - ситуация, в която никоя пешка не може да продължи движението си напред в следваш ход. В тази ситуация, играта приключва с равенство.

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.