Шахматни статии

Андре Филидор

15.06.2022 08:10

—————

Шахматната дъска

07.11.2020 18:59
Презентация "Шахматната дъска", планирана като първо занимание по интереси по проекта "Шахматен дебют" в първи клас.

—————

Тематична програма на дейността “Шахматен дебют”

15.09.2020 17:49
Шахматен клуб „ Оренда“ Тематична програма на дейността “Шахматен дебют” Учебната 2020 / 2021 година  Ръководител: Невена Дармонева              1. Цели Заниманията по шахмат имат за цел да развиват интелектуалните качества на децата,...

—————

Визуалният тренажор на ChessKid

09.06.2020 17:12
Достигането до визуалния тренажор в най-успешния детски шахматен сайт става през главното меню. Щракваме върху бутон Учене (Learn) отваря падащото меню, от което се избира опцията: Зрение (Vision).  Продължителността на една визуална сесия е 30 секунди. В тези...

—————

Как да се включиш в шахматен ChessKid турнир

08.06.2020 18:02
    1. Най-напред трябва да щракнете върху бутон за Игра (Play). Ще се отвори падащо меню. Щракнете върху бутон Игра срещу дете (Play vs...

—————

Менюто на ChessKid

08.06.2020 17:44
         Главното меню на сайта ChessKid е разположено в лявата първа колона на сайта. От отделните бутони в него се отварят различни възможности чрез падащи менюта, в които се посочва направения избор. То съдържа следните опции:    ...

—————

Дистанционното обучение по шахмат за деца

08.06.2020 17:31
             Най-добрата възможност за дистанционни шахматни тренировки предлага един американски сайт, изцяло проектиран и съобразен с възрастовите особености на децата и необходимостта от защита в интернет пространството.          ...

—————

Хексагонален шахмат

05.07.2017 19:22
                Отдавна са известни и други разновидности на ортодоксалната шахматна игра, които съществено се отдалечават от  т.нар. класически вариант на шахмат, като прилагат различни правила, в нови условия на игра.          ...

—————

Луфт

30.06.2016 18:17
                   Думата луфт е съкращение от немската дума "луфтлох" , което означава "вентилационен изход".                      В шахматната практика, думата луфт се...

—————

Дамата

06.07.2015 18:32
Начална позиция на дамата върху шахматната дъска            В началото на играта Бялата дама започва играта от поле d1, а Черната дама от d8.     Дамски фланг          Шахматната дъска...

—————


Шахматен речник

А

Аванпост - разполагане на фигура близо до лагера на опонента, за да осигури внезапно нападение.

Ан-пасан /между другото/ - специален атакуващ ход на пешката, при който тя заема свободното бито поле, през което е преминала противникова пешка с намерението да се придвижи две полета напред. Заемането на битото поле се съпровожда и със вземане на пешката на опонента. Този настъпателен ход е възможен само  след непосредственото придвижване с две полета напред на противниковата фигура.

Атакуващ ход - движение на фигура, което директно заплашва определена фигура на опонента.

Атакувана фигура - тази фигура, която е изложена на директна заплаха от вземане.

Атакуваща фигура - тази фигура, която осъществява атаката.
 

Б

Бито поле - поле, което попада под непосредствена атака на определена фигура и което тя може да заеме в един ход.

БФШ - инициална абревиатура на названието Българска федерация по шахмат.

 

В 


Вертикали - колоните на шахматната дъска.
 

Вечен шах - ситуация, при която се инициира непрекъсната атака срещу цар и обявяване на шах, от която атакуващият играч не желае да се откаже. Развитието на такава ситуация може да цели трикратно повторение на позицията и реми, според правилото за трикратното повторение.

Вземане - ситуация, при която се отстранява атакувана фигура от дъската, според правилата на шахматната игра.

Д

Дама/царица/ - шахматна фигура.

Дамски фланг - онази половина от шахматната дъска, разделена вертикално, в която са разположени дамите/цариците/. Това са вертикали a, b, c и d. От гледната точка на белите, дамският фланг е отляво. От гледната точка на черните, дамският фланг е отдясно.

Движение - начин и правила на придвижване на шахматните фигури върху шахматната дъска.

Диагонали - наклонена линия върху шахматната дъска, която преминава през  върховете на съседни квадратчета от един цвят, разположени постъпателно на съседни редове.
 

Ж

Жертва - целенасочено даване в плен на собствена фигура/материал/, за да се достигне до надмощие по посока на предстояща атака;спечелване на шахматно пространство и позициониране; осигуряването на по-голямо влияние върху дъската.
 

З

 
Защитен ход- движение на фигура, което цели да избегне атака от фигура на съперника.
 

К

Кон - шахматна фигура.
 

Л

Луфт - осигуряване на свободно поле за евентуално  бягство на царя.
 

Н

 
Неравностойност на фигурите - преценка по време на партията, че сумата от стойностите на фигурите на опонента в даден момент от развитието на играта не е еднаква на сумата от стойностите на собствените фигурите в същия този момент. Тази неравенство може да бъде  в полза на опонента или в собствена полза.

Независим /неутрален/ ход - движение на фигура, което не цели атака или защита, а по-скоро развитие на играта - заемане на пространство, подготовка за атака, предотвратяване на позициониране на противника и др.
 

О

Оттегляне/отстъпление/ - ход на заплашена фигура, при който тя се отдръпва на небито поле.

Офицер - шахматна фигура.
 

П

Пат - ситуация, при която не е обявен шап на царя; не може да се играе с нито една друга фигура, освен царя; а царят не може да се придвижва, според правилата на шахмата, тъй като всички възможни ходове са върху бити полета, на което той няма право да стъпва. В съвременния шахмат тази ситуация се приема за реми.

Пешка - шахматна фигура

Погрешен/неправилен ход/ - когато фигурата се поставя върху поле, на което според правилата на шахмата няма право да бъде поставена. Ходът е неправилен, погрешен и се преиграва.

Правило на 50-те хода - мачът завършва реми, ако играч направи минимум 50 последователни хода, при което не е взел противникова фигура и не е придвижил пешка.

Прикритие - ход, при който се цели да се осигури укритие, защита на фигура с по-голям потенциал от такава с по-малка мощ. 
 
 

Р

Равностойност на фигурите - преценка по време на партията, че сумата от стойностите на фигурите на опонента в даден момент от развитието на играта е еднаква на сумата от стойностите на собствените фигурите в същия този момент. Изчисленията се правят на основата на приписването на стойност на съответната фигура.С

С

 
Сила на фигурата - потенциал на фигурата, който и се приписва поради броя на полетата, на които тази фигура може да се придвижи  или поради позицията, която тази фигура е заела на шахматната дъска.

Съглашение/споразумение/ за реми - взаимно съгласие, постигнато между двете страни за реми, като изход от мача.
 

Т

Топ - шахматна фигура.

Трикратно повторение - шахматно правило, според което мачът завършва реми, ако една и съща позиция се прояви три пъти.
 

Ф

ФИДЕ /FIDE/- Световна шахматна федерация. 

Фланг - лявата или дясната половина на шахматната дъска, разделена вертикално на две половини. 
 

Х

Хоризонтали - редовете на шахматната дъска.
 

Ц

Цар - шахматна фигура.


Царски фланг - онази половина от шахматната дъска, разделена вертикално, в която са разположени царете.Това са вертикали е, f, g и h. От гледната точка на белите, царският фланг е отдясно. От гледната точка на черните, царският фланг е отляво.
 

Ш

Шах - ситуация на нападение срещу царя.

Шахматен комплект -  всички необходими елементи за игра на шахмат - черен и бял набор шахматни фигури от различен материал/дърво, метал, пластмаса/  и шахматна дъска от различен материал/хартия, дърво, метал, пластмаса/.

Шахматен часовник - специален уред, разработен за целите на  шахматната игра, за да отчита времето на двамата играчи.  Съвременните електронни часовници имат различни режими на броене - обратно броене, бонус и Бронщайн. Може да се задава времето за игра, а и предлагат заключване на клавиатурата, за да се изключи възможността за спиране на отчитането на времето.

Шахматна фигура - черен или бял елемент от шахматния комплект за игра.
 

За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.