Шахматни статии

Шахматната дъска

07.11.2020 18:59
Презентация "Шахматната дъска", планирана като първо занимание по интереси по проекта "Шахматен дебют" в първи клас.

—————

Тематична програма на дейността “Шахматен дебют”

15.09.2020 17:49
Шахматен клуб „ Оренда“ Тематична програма на дейността “Шахматен дебют” Учебната 2020 / 2021 година  Ръководител: Невена Дармонева              1. Цели Заниманията по шахмат имат за цел да развиват интелектуалните качества на децата,...

—————

Визуалният тренажор на ChessKid

09.06.2020 17:12
Достигането до визуалния тренажор в най-успешния детски шахматен сайт става през главното меню. Щракваме върху бутон Учене (Learn) отваря падащото меню, от което се избира опцията: Зрение (Vision).  Продължителността на една визуална сесия е 30 секунди. В тези...

—————

Как да се включиш в шахматен ChessKid турнир

08.06.2020 18:02
    1. Най-напред трябва да щракнете върху бутон за Игра (Play). Ще се отвори падащо меню. Щракнете върху бутон Игра срещу дете (Play vs...

—————

Менюто на ChessKid

08.06.2020 17:44
         Главното меню на сайта ChessKid е разположено в лявата първа колона на сайта. От отделните бутони в него се отварят различни възможности чрез падащи менюта, в които се посочва направения избор. То съдържа следните опции:    ...

—————

Дистанционното обучение по шахмат за деца

08.06.2020 17:31
             Най-добрата възможност за дистанционни шахматни тренировки предлага един американски сайт, изцяло проектиран и съобразен с възрастовите особености на децата и необходимостта от защита в интернет пространството.          ...

—————

Хексагонален шахмат

05.07.2017 19:22
                Отдавна са известни и други разновидности на ортодоксалната шахматна игра, които съществено се отдалечават от  т.нар. класически вариант на шахмат, като прилагат различни правила, в нови условия на игра.          ...

—————

Луфт

30.06.2016 18:17
                   Думата луфт е съкращение от немската дума "луфтлох" , което означава "вентилационен изход".                      В шахматната практика, думата луфт се...

—————

Дамата

06.07.2015 18:32
Начална позиция на дамата върху шахматната дъска            В началото на играта Бялата дама започва играта от поле d1, а Черната дама от d8.     Дамски фланг          Шахматната дъска...

—————

1001 думи за шахмата

05.07.2015 18:29
 Трудно е да се даде определение за шахмата с няколко думи. И не е нужно. Всеки шахматист има свое уникално определение, което привнася значения и вербализира проявления на това колкото сложно, толкова и въздействащо занимание.             Ранни шахматни...

—————


Шахматен речник

А

Аванпост - разполагане на фигура близо до лагера на опонента, за да осигури внезапно нападение.

Ан-пасан /между другото/ - специален атакуващ ход на пешката, при който тя заема свободното бито поле, през което е преминала противникова пешка с намерението да се придвижи две полета напред. Заемането на битото поле се съпровожда и със вземане на пешката на опонента. Този настъпателен ход е възможен само  след непосредственото придвижване с две полета напред на противниковата фигура.

Атакуващ ход - движение на фигура, което директно заплашва определена фигура на опонента.

Атакувана фигура - тази фигура, която е изложена на директна заплаха от вземане.

Атакуваща фигура - тази фигура, която осъществява атаката.
 

Б

Бито поле - поле, което попада под непосредствена атака на определена фигура и което тя може да заеме в един ход.

БФШ - инициална абревиатура на названието Българска федерация по шахмат.

 

В 


Вертикали - колоните на шахматната дъска.
 

Вечен шах - ситуация, при която се инициира непрекъсната атака срещу цар и обявяване на шах, от която атакуващият играч не желае да се откаже. Развитието на такава ситуация може да цели трикратно повторение на позицията и реми, според правилото за трикратното повторение.

Вземане - ситуация, при която се отстранява атакувана фигура от дъската, според правилата на шахматната игра.

Д

Дама/царица/ - шахматна фигура.

Дамски фланг - онази половина от шахматната дъска, разделена вертикално, в която са разположени дамите/цариците/. Това са вертикали a, b, c и d. От гледната точка на белите, дамският фланг е отляво. От гледната точка на черните, дамският фланг е отдясно.

Движение - начин и правила на придвижване на шахматните фигури върху шахматната дъска.

Диагонали - наклонена линия върху шахматната дъска, която преминава през  върховете на съседни квадратчета от един цвят, разположени постъпателно на съседни редове.
 

Ж

Жертва - целенасочено даване в плен на собствена фигура/материал/, за да се достигне до надмощие по посока на предстояща атака;спечелване на шахматно пространство и позициониране; осигуряването на по-голямо влияние върху дъската.
 

З

 
Защитен ход- движение на фигура, което цели да избегне атака от фигура на съперника.
 

К

Кон - шахматна фигура.
 

Л

Луфт - осигуряване на свободно поле за евентуално  бягство на царя.
 

Н

 
Неравностойност на фигурите - преценка по време на партията, че сумата от стойностите на фигурите на опонента в даден момент от развитието на играта не е еднаква на сумата от стойностите на собствените фигурите в същия този момент. Тази неравенство може да бъде  в полза на опонента или в собствена полза.

Независим /неутрален/ ход - движение на фигура, което не цели атака или защита, а по-скоро развитие на играта - заемане на пространство, подготовка за атака, предотвратяване на позициониране на противника и др.
 

О

Оттегляне/отстъпление/ - ход на заплашена фигура, при който тя се отдръпва на небито поле.

Офицер - шахматна фигура.
 

П

Пат - ситуация, при която не е обявен шап на царя; не може да се играе с нито една друга фигура, освен царя; а царят не може да се придвижва, според правилата на шахмата, тъй като всички възможни ходове са върху бити полета, на което той няма право да стъпва. В съвременния шахмат тази ситуация се приема за реми.

Пешка - шахматна фигура

Погрешен/неправилен ход/ - когато фигурата се поставя върху поле, на което според правилата на шахмата няма право да бъде поставена. Ходът е неправилен, погрешен и се преиграва.

Правило на 50-те хода - мачът завършва реми, ако играч направи минимум 50 последователни хода, при което не е взел противникова фигура и не е придвижил пешка.

Прикритие - ход, при който се цели да се осигури укритие, защита на фигура с по-голям потенциал от такава с по-малка мощ. 
 
 

Р

Равностойност на фигурите - преценка по време на партията, че сумата от стойностите на фигурите на опонента в даден момент от развитието на играта е еднаква на сумата от стойностите на собствените фигурите в същия този момент. Изчисленията се правят на основата на приписването на стойност на съответната фигура.С

С

 
Сила на фигурата - потенциал на фигурата, който и се приписва поради броя на полетата, на които тази фигура може да се придвижи  или поради позицията, която тази фигура е заела на шахматната дъска.

Съглашение/споразумение/ за реми - взаимно съгласие, постигнато между двете страни за реми, като изход от мача.
 

Т

Топ - шахматна фигура.

Трикратно повторение - шахматно правило, според което мачът завършва реми, ако една и съща позиция се прояви три пъти.
 

Ф

ФИДЕ /FIDE/- Световна шахматна федерация. 

Фланг - лявата или дясната половина на шахматната дъска, разделена вертикално на две половини. 
 

Х

Хоризонтали - редовете на шахматната дъска.
 

Ц

Цар - шахматна фигура.


Царски фланг - онази половина от шахматната дъска, разделена вертикално, в която са разположени царете.Това са вертикали е, f, g и h. От гледната точка на белите, царският фланг е отдясно. От гледната точка на черните, царският фланг е отляво.
 

Ш

Шах - ситуация на нападение срещу царя.

Шахматен комплект -  всички необходими елементи за игра на шахмат - черен и бял набор шахматни фигури от различен материал/дърво, метал, пластмаса/  и шахматна дъска от различен материал/хартия, дърво, метал, пластмаса/.

Шахматен часовник - специален уред, разработен за целите на  шахматната игра, за да отчита времето на двамата играчи.  Съвременните електронни часовници имат различни режими на броене - обратно броене, бонус и Бронщайн. Може да се задава времето за игра, а и предлагат заключване на клавиатурата, за да се изключи възможността за спиране на отчитането на времето.

Шахматна фигура - черен или бял елемент от шахматния комплект за игра.
 

Статии

Приложение на таксономията на Блум в шахматното обучение

12.06.2022 09:01
През 1956 година Бенджамин Блум – психолог от Университета в Чикаго, формулира таксономия, подредба, ред на образователните цели, като метод за оценка на ефективността на обучение. Целта е да се подпомогнат преподавателите при класифицирането на учебните задачи, определянето и подреждането на...

—————

Елементи на системното обучение по шахмат

12.06.2022 09:00
Съществуват различни световни програми за системно изучаване на шахмат. В света все повече се застъпват и предлагат електронно изнесени обучения, в рамките на сайтове или учебни програми към различни клубове. При много от тях могат да се открият общи тенденции по отношение на съдържанието и...

—————

Образователните достойнства на шахмата за постиженията на учениците в училище

12.06.2022 08:56
Ползите от изучаването на шахмат в училище са огромни.  Играта се основава изцяло на умствените способности на индивида. Дори и физически по-слаби връстници, могат да чувстват самочувствие и самоувереност в това конкурентно умствено състезание.  Ползите от шахмата се потвърждават от...

—————

Шахматът като образователен инструмент

12.06.2022 08:54
В много страни по света шахматът става все по-разпространен образователен инструмент. Тази тенденция се дължи на ефектите, които менталната игра оказва върху когнитивното развитие, способности и умения като цялост и върху математическите способности в частност. В повечето държави шахматът се...

—————

Учебна литература по шахмат за деца

12.06.2022 08:53
Броят на написаните книги за шахмата е огромен. Много от тях могат да бъдат открити на световния пазар за книги, но не и в книжарниците. Необходима е преводаческа инициатива, дръзновение или държавна образователна инвестиция, за да бъде осигурен достъп на тази литература до съзнанието на...

—————

Дигитални платформи за шахмат

12.06.2022 08:51
Шахматът отдавна е навлязъл в дигиталния свят. Съществуват много електронни приложения, които предлагат обучение и приложение на шахматното знание, подходящи за деца от предучилищна и от начална-училищна възраст. Повечето от тях са платени, но предлагат и абонаменти за училищата, което е добра...

—————

Език и логическо мислене

12.06.2022 08:44
 Съществуват въпросителните местоимения, които предполагат и достигат лесно до конкретен, правилен отговор. Това са въпросителните думи кой, какво, къде, кога, как. На такива въпроси, човек отговаря конкретно, а отговорът може да бъде запаметен и възпроизведен. Този отговор не изисква...

—————

Целенасочено развиване на логическото мислене

12.06.2022 08:42
 Във всяка методическа литература се подчертава, че учителите трябва да се стремят да развиват логическото мислене на своите ученици. Те работят по тази тема усилено и както могат. Авторите на съвременните учебници, учебни тетрадки и помагала се стремят да включват упражнения, чиято основна...

—————

Формиране на логическото мислене в онтогенезиса

12.06.2022 08:36
Словосъчетанието „логическо мислене“ изхожда от две слова и включва два компонента: логика и мислене. Думата логика произхожда от гръцката дума Logos, която означава мисъл, закономерност, разум. Логиката е наука, която изучава структурите на мисленето, законите на правилното мислене, методите на...

—————

Словосъчетанието "логическо мислене"

12.06.2022 08:31
Словосъчетанието „логическо мислене“ изхожда от две слова и включва два компонента: логика и мислене. Думата логика произхожда от гръцката дума Logos, която означава мисъл, закономерност, разум. Логиката е наука, която изучава структурите на мисленето, законите на правилното мислене, методите на...

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.