Шахматната дъска

             

             В днешния урок ще поговорим за шахматната дъска. 
 
             В края на урока ще имаме отговор на няколко важни въпроса
  • какво представлява шахматната дъска; 
  • от какви елементи е съставена шахматната дъска и какво е тяхното име; 
  • колко общо елемента има на шахматната дъска и каква е разликата между тях; 
  • как се ориентира шахматната дъска на игралната маса така, че да може да започне шахматната партия; 
  • как се съставя уникалното име на всеки елемент, от който е съставена шахматната дъска.
 
            Днес съществува голямо разнообразие от разновидности на шахматна игра, всяка от които се подчинява на изцяло собствени или видоизменени правила, заети от класическия шахмат. Въпреки богатството от възможности и днес най-много привърженици спечелва класическия шахмат. Именно него ще изучаваме и ние.
 
            Всеки може да се научи да играе шахмат. Достатъчно е да посвети малко време, за да изучи търпеливо правилата на играта и да почувства нейната красота. Млади и възрастни шахамтисти играят с най-голямо удоволствие тази мисловна игра. Тя стопява възрастовите различия и детето може да победи всеки възрастен, стига да състави и изиграе най-добрия план на играта.   
 
           За да е стартира класическата шахматна игра са необходими три условия: шахматна дъска, пълен набор  от шахматни фигури и двама играчи. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.