3. клас

 

В края на трети клас учениците трябва да могат:

 • различава някои често използвани във всекидневието вещества по техни свойства и употреба;
 • описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята;
 • разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми;
 • свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието в средата и условията на живот;
 • познава характерни за дадена среда приспособления на живот;
 • разбира необходимостта от опазването на средата като условие за защита на всички живи организми;
 • разпознава жизнените процеси хранене, растеж и размножаване;
 • описва по картини и схеми различни начини на движение на животните;
 • назовава по схема основни органи на човешкото тяло и тяхното предназначение;
 • изброява правила за здравословен начин на живот и хранене;
 • дава примери за замърсяване на водата и въздуха;
 • описва резултати от наблюдения в неживата и живата природа;
 • извършва опити с тела, вещества и растения;
 • разчита информация по модели, схеми, таблици, графики.

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.