"Чадърче от коприна" - от Петя Александрова

Задача 1. Прочети текста с разбиране и отговори писмено на поставените въпроси.
 
                                   
                                    " Чадърче от коприна" 


      Когато се завърна от последното си пътуване, старият пътешественик донесе у дома едно японско чадърче. То беше направено от яркосиня коприна, върху която неизвестен художник беше нарисувал момиче с пъстро кимоно, разцъфнало вишнево клонче и птица с разперена като ветрило опашка. Дръжката на чадърчето беше от слонова кост. В Япония това не е просто вещ за употреба, а гордост за младите жени. 

   Пътешественикът сложи чадърчето на закачалката в антрето и го забрави. Дойде есента.
      След първия дъжд в антрето се появи стар дъждобран, а под него като черни котараци се настаниха мокрите галоши на стопанина. Те придружаваха възрастния човек при неговите всекидневни разходки. Когато се връщаха, дъждобранът и галошите шумно разговаряха за това, което са видели по пътя, и високомерно поглеждаха пъстрия си съсед:  
           - Да, тежка ни е съдбата. Дъжд ни вали, кал ни облива, блъскат ни пътници в трамвая. А някои си провивяват живота безгрижно.
          - Вярно! - побърза да потвърди дъждобпанът. - Някои са непоносими мързеливци. По цял ден дремят вкъщи на сухо и топло, докато ние вършим и тяхната работа.
         С треперещ от вълнение глас японското чадърче се обади:
         - Извенете за безпокойството, за кого ставаше дума преди малко?
         - Какво безсрамие! - избоботиха галошите. - То се осмелява да пита!
         - Вярно - изписка дъждобранът. - Непростимо нахалство!
         Японското чадърче се обърка от изненада и обида:
         - Но аз не съм виновен ... Мен ме създадоха не за дъжд, а за слънце ... И за красота ...
       - Ха - ха - ха! Какъв лъжец, нали? - на левия галош от смях му се отвори дупчица на протрития нос. 
       - И страхливец! Страх го е да се покаже навън - изкрещя дъждобранът с яд.
       Те не можеха да повярват, че има вещи, които служат не само за полза, но и за радост на човешкото сърце.

            Японското чадърче имаше мек и деликатен характер. То не издържа на нападките. Пружинките му жално изскърцаха и се откачиха: чадърът падна върху мозайката в антрето. Там го намери стопанинът на дома и много се учуди. Внесе го в кабинета, където имаше много книги и трофеи от пътешествията му, а в камината гореше огън. Бълзо откри повредата и я оправи.
        Оттогава японското чадърче остана в оня топъл кабинет, където вещите тихичко си разказват истории за далечни и красиви страни. Там никой не го обиждаше, напротив - обкръжиха го с нежност и уважение! Колко малко му трябва на едно чадърче от коприна, за да е доволно.  

 
                                                                                Петя Александрова
 

а) Какво занесъл в своя дом старият пътешественик?
.................................................................................................................................
б) От какъв материал е направено японското чадърче?
.................................................................................................................................
в) Какво е нарисувал художникът върху чадърчето?
.................................................................................................................................
г) Какво е известно за художника, нарисувал чадърчето? 
.................................................................................................................................
д) С какво е сравнена опашката на птицата?
.................................................................................................................................
е) От какво е направена дръжката на чадърчето?
.................................................................................................................................
ж) Къде пътешественикът е поставил чадърчето в своя дом, когато се прибрал от пътешествието?
................................................................................................................................
з) С какво са сравнени мокрите галоши на стопаните?
................................................................................................................................
и) За какво  разговарят шумно дъждобранът и галошите?
................................................................................................................................
й) С каква цел е създадено чадърчето?
................................................................................................................................
к) Какъв е характерът на чадърчето?
...............................................................................................................................
л) Кога стопанинът преместил японското чадърче в кабинета си?
...............................................................................................................................
м) Как се чувствало чадърчето в кабинета?
...............................................................................................................................

 

 

Задача 2. Свържи определението с думата. Номерирай правилно изображенията, представящи думите.

Определениe Думa
1. Тъкан, направена от нишки, добити от пашкула на копринената буба. 
 
кимоно
2. Японско традиционно облекло, носено от мъже, жени и деца. Прилича на халат. Има много широки ръкави.
 
антре
3. Входно помещение в жилище; предверие.
 
коприна
4. Вид подова настилка от цветни камъчета и цимент. галоши
5. Плитки каучукови обувки, които предпазват краката от намокряне. дъждобран
6. Вид тънка наметка, която не пропуска вода. мозайка

Антрето и коридорът в дома - Списание
             _____

            ______
ТАЙНАТА НА КОПРИНАТА | Текстилен Клъстер
             ______
Детски дъждобран с пате | Carnival Kids
              _____
 
Гумени галоши с грайфер - Техно Зона
                _____
 
1kam1.com | Мозайки! Мозайки навсякъде! - 1kam1.com
             _____

 

Задача 3. Препиши четливо и красиво описанието на чадърчето. Огради епитетите.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Задача 4. Огради само синонимите на дадената дума.

Дума  
а/ пъстър   цветен, мирен, шарен, мил, смел
б/ мързеливец лентяй, мераклия, безделник, мързелан, хайлазин, готован

 

Задача 5. Огради само думите за чувства, които изпитват героите, според теб.

а) японското чадърче - страх, смут, тревога

б) галошите - завист, гордост, гняв

в) дъждобранът - раздразнение, щастие, яд

г) стопанинът - радост, учудване, радост

 

Задача 6. Напиши липсващото прилагателно име в словосъчетанието така, както е употребено в текста.

а) ............................................... кимоно

б) ............................................... кост

в) ............................................... разходки

 

 

Задача 7. Запиши какво означава, според теб, изразът "мек и деликатен характер".

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Задача 8. Състави план на епизодите.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Задача 9. Преразкажи онзи епизод, от който се разбира, че чадърчето е доволно.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.