"Чадърче от коприна" - от Петя Александрова

Задача 1. Прочети текста с разбиране и отговори писмено на поставените въпроси.
 
                                   
                                    " Чадърче от коприна" 


      Когато се завърна от последното си пътуване, старият пътешественик донесе у дома едно японско чадърче. То беше направено от яркосиня коприна, върху която неизвестен художник беше нарисувал момиче с пъстро кимоно, разцъфнало вишнево клонче и птица с разперена като ветрило опашка. Дръжката на чадърчето беше от слонова кост. В Япония това не е просто вещ за употреба, а гордост за младите жени. 

   Пътешественикът сложи чадърчето на закачалката в антрето и го забрави. Дойде есента.
      След първия дъжд в антрето се появи стар дъждобран, а под него като черни котараци се настаниха мокрите галоши на стопанина. Те придружаваха възрастния човек при неговите всекидневни разходки. Когато се връщаха, дъждобранът и галошите шумно разговаряха за това, което са видели по пътя, и високомерно поглеждаха пъстрия си съсед:  
           - Да, тежка ни е съдбата. Дъжд ни вали, кал ни облива, блъскат ни пътници в трамвая. А някои си провивяват живота безгрижно.
          - Вярно! - побърза да потвърди дъждобпанът. - Някои са непоносими мързеливци. По цял ден дремят вкъщи на сухо и топло, докато ние вършим и тяхната работа.
         С треперещ от вълнение глас японското чадърче се обади:
         - Извенете за безпокойството, за кого ставаше дума преди малко?
         - Какво безсрамие! - избоботиха галошите. - То се осмелява да пита!
         - Вярно - изписка дъждобранът. - Непростимо нахалство!
         Японското чадърче се обърка от изненада и обида:
         - Но аз не съм виновен ... Мен ме създадоха не за дъжд, а за слънце ... И за красота ...
       - Ха - ха - ха! Какъв лъжец, нали? - на левия галош от смях му се отвори дупчица на протрития нос. 
       - И страхливец! Страх го е да се покаже навън - изкрещя дъждобранът с яд.
       Те не можеха да повярват, че има вещи, които служат не само за полза, но и за радост на човешкото сърце.

            Японското чадърче имаше мек и деликатен характер. То не издържа на нападките. Пружинките му жално изскърцаха и се откачиха: чадърът падна върху мозайката в антрето. Там го намери стопанинът на дома и много се учуди. Внесе го в кабинета, където имаше много книги и трофеи от пътешествията му, а в камината гореше огън. Бълзо откри повредата и я оправи.
        Оттогава японското чадърче остана в оня топъл кабинет, където вещите тихичко си разказват истории за далечни и красиви страни. Там никой не го обиждаше, напротив - обкръжиха го с нежност и уважение! Колко малко му трябва на едно чадърче от коприна, за да е доволно.  

 
                                                                                Петя Александрова
 

а) Какво занесъл в своя дом старият пътешественик?
.................................................................................................................................
б) От какъв материал е направено японското чадърче?
.................................................................................................................................
в) Какво е нарисувал художникът върху чадърчето?
.................................................................................................................................
г) Какво е известно за художника, нарисувал чадърчето? 
.................................................................................................................................
д) С какво е сравнена опашката на птицата?
.................................................................................................................................
е) От какво е направена дръжката на чадърчето?
.................................................................................................................................
ж) Къде пътешественикът е поставил чадърчето в своя дом, когато се прибрал от пътешествието?
................................................................................................................................
з) С какво са сравнени мокрите галоши на стопаните?
................................................................................................................................
и) За какво  разговарят шумно дъждобранът и галошите?
................................................................................................................................
й) С каква цел е създадено чадърчето?
................................................................................................................................
к) Какъв е характерът на чадърчето?
...............................................................................................................................
л) Кога стопанинът преместил японското чадърче в кабинета си?
...............................................................................................................................
м) Как се чувствало чадърчето в кабинета?
...............................................................................................................................

 

 

Задача 2. Свържи определението с думата. Номерирай правилно изображенията, представящи думите.

Определениe Думa
1. Тъкан, направена от нишки, добити от пашкула на копринената буба. 
 
кимоно
2. Японско традиционно облекло, носено от мъже, жени и деца. Прилича на халат. Има много широки ръкави.
 
антре
3. Входно помещение в жилище; предверие.
 
коприна
4. Вид подова настилка от цветни камъчета и цимент. галоши
5. Плитки каучукови обувки, които предпазват краката от намокряне. дъждобран
6. Вид тънка наметка, която не пропуска вода. мозайка

Антрето и коридорът в дома - Списание
             _____

            ______
ТАЙНАТА НА КОПРИНАТА | Текстилен Клъстер
             ______
Детски дъждобран с пате | Carnival Kids
              _____
 
Гумени галоши с грайфер - Техно Зона
                _____
 
1kam1.com | Мозайки! Мозайки навсякъде! - 1kam1.com
             _____

 

Задача 3. Препиши четливо и красиво описанието на чадърчето. Огради епитетите.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Задача 4. Огради само синонимите на дадената дума.

Дума  
а/ пъстър   цветен, мирен, шарен, мил, смел
б/ мързеливец лентяй, мераклия, безделник, мързелан, хайлазин, готован

 

Задача 5. Огради само думите за чувства, които изпитват героите, според теб.

а) японското чадърче - страх, смут, тревога

б) галошите - завист, гордост, гняв

в) дъждобранът - раздразнение, щастие, яд

г) стопанинът - радост, учудване, радост

 

Задача 6. Напиши липсващото прилагателно име в словосъчетанието така, както е употребено в текста.

а) ............................................... кимоно

б) ............................................... кост

в) ............................................... разходки

 

 

Задача 7. Запиши какво означава, според теб, изразът "мек и деликатен характер".

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Задача 8. Състави план на епизодите.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

 

Задача 9. Преразкажи онзи епизод, от който се разбира, че чадърчето е доволно.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.