Други

Литературното обучение и литературната компетентност в начален етап

07.05.2019 10:10
Литературно обучение в началния етап цели да постави основите на литературната компетентност. То е ориентирано към достигане на определен обем от знания, умения и отношения. Ефектите се проявяват в комуникативните събития на устното и писменото общуване на детето. Формирането на литературната...

—————

Приказката като литературна форма

07.05.2019 10:05
Приказката „се държи върху узаконената условност на възприятието. Така както героят преминава в свят, където властват други закони, така и разказвачът и неговите слушатели … преминават в сферата на свободната фантазия, създават един наивен и илюзорен свят, където успяват да удовлетворят по игрови...

—————

Литературното обучение и възрастовите особености на учениците от начален етап

07.05.2019 10:01
  Целите, задачите и методите на литературното обучение в начален етап не биха могли да бъдат осъществени адекватно, без съобразяването с физическите и психичните особености на учениците. Те са съществени за разбирането на механизмите на възприемане, за обработката и съхраняването на...

—————

Литературното обучение в четвърти клас - класификация на приказките

07.05.2019 10:00
Изследователите на приказките се стремят да обхванат и подредят богатството от съдържателни форми на приказните текстове. Съществуват различни опити за класификация, основани на различни делитбени белези. Ерна Василиевна Померанцева поделя съдържателно приказките на приказки за животни, вълшебни...

—————

Изучаване на приказки в началния етап на образованието

07.05.2019 09:54
Приказките са важна съдържателна част от литературното обучение и компетентност в началния етап на образованието. Те представляват автентични образци на детската литература и са полезен инструмент за езиковото развитие на детето от начална-училищна възраст. Тяхната функционалност се дължи не само...

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.