Други

Примерен тест за училищна готовност

02.01.2023 19:48
Това е примерен тест за училищна готовност.

—————

Групата

21.07.2021 19:36
Жизнен цикъл на групата Животът на групата е подобен на жизнения цикъл на човека, но има компресирана форма. Съществува последователност от кризи, които следва да се разрешат, за да премине грепата към по-напредднал стадий на развитие. Разрешаването на тези кризи може да не бъде завършено. Често се...

—————

Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44
  Валс на думите   Обосновка: Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много.  Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането. Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят...

—————

Диктовката

24.02.2021 12:49
                Диктовката е упражнение, което се провежда в реално време, по предварително избран текст, който се чете от диктор /учител/ и се слуша, записва от учениците.                Подборът на текста - по...

—————

Да улесним писането на децата

27.09.2020 08:57
           Овладяването на писането е необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение в първи клас. Овладяването на  самостоятелно изписване на буквите е тясно обвързано с правилното боравене с основния инструмент на писането - молива.    ...

—————

Четене с разбиране в четвърти клас

07.05.2019 10:40
Качества на четенето. Изразителното четене. Важни са и уменията за изразително четене на изучаваните литературни приказки. Експресивното четене е ефект и последица на доброто разбиране на текста. То се проблематизира след изучаването, анализирането и опознаването на съдържанията в литературното...

—————

Методи и похвати за работа с текста, възприемане и осмисляне на художествената творба

07.05.2019 10:21
    Първичен прочит на художественото произведение – извършвам го основно аз по метода на изразителното четене Не се стремя да предам ролевия статус на героите, а по-скоро цялостния идейно-художествен замисъл на автора. Използвам го широко в периода преди анализа на художественото...

—————

Литературното обучение и литературната компетентност в начален етап

07.05.2019 10:10
Литературно обучение в началния етап цели да постави основите на литературната компетентност. То е ориентирано към достигане на определен обем от знания, умения и отношения. Ефектите се проявяват в комуникативните събития на устното и писменото общуване на детето. Формирането на литературната...

—————

Приказката като литературна форма

07.05.2019 10:05
Приказката „се държи върху узаконената условност на възприятието. Така както героят преминава в свят, където властват други закони, така и разказвачът и неговите слушатели … преминават в сферата на свободната фантазия, създават един наивен и илюзорен свят, където успяват да удовлетворят по игрови...

—————

Литературното обучение и възрастовите особености на учениците от начален етап

07.05.2019 10:01
  Целите, задачите и методите на литературното обучение в начален етап не биха могли да бъдат осъществени адекватно, без съобразяването с физическите и психичните особености на учениците. Те са съществени за разбирането на механизмите на възприемане, за обработката и съхраняването на...

—————


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.