Други

Примерен тест за училищна готовност

02.01.2023 19:48
Това е примерен тест за училищна готовност.

—————

Групата

21.07.2021 19:36
Жизнен цикъл на групата Животът на групата е подобен на жизнения цикъл на човека, но има компресирана форма. Съществува последователност от кризи, които следва да се разрешат, за да премине грепата към по-напредднал стадий на развитие. Разрешаването на тези кризи може да не бъде завършено. Често се...

—————

Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44
  Валс на думите   Обосновка: Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много.  Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането. Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят...

—————

Диктовката

24.02.2021 12:49
                Диктовката е упражнение, което се провежда в реално време, по предварително избран текст, който се чете от диктор /учител/ и се слуша, записва от учениците.                Подборът на текста - по...

—————

Да улесним писането на децата

27.09.2020 08:57
           Овладяването на писането е необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение в първи клас. Овладяването на  самостоятелно изписване на буквите е тясно обвързано с правилното боравене с основния инструмент на писането - молива.    ...

—————

Четене с разбиране в четвърти клас

07.05.2019 10:40
Качества на четенето. Изразителното четене. Важни са и уменията за изразително четене на изучаваните литературни приказки. Експресивното четене е ефект и последица на доброто разбиране на текста. То се проблематизира след изучаването, анализирането и опознаването на съдържанията в литературното...

—————

Методи и похвати за работа с текста, възприемане и осмисляне на художествената творба

07.05.2019 10:21
    Първичен прочит на художественото произведение – извършвам го основно аз по метода на изразителното четене Не се стремя да предам ролевия статус на героите, а по-скоро цялостния идейно-художествен замисъл на автора. Използвам го широко в периода преди анализа на художественото...

—————

Литературното обучение и литературната компетентност в начален етап

07.05.2019 10:10
Литературно обучение в началния етап цели да постави основите на литературната компетентност. То е ориентирано към достигане на определен обем от знания, умения и отношения. Ефектите се проявяват в комуникативните събития на устното и писменото общуване на детето. Формирането на литературната...

—————

Приказката като литературна форма

07.05.2019 10:05
Приказката „се държи върху узаконената условност на възприятието. Така както героят преминава в свят, където властват други закони, така и разказвачът и неговите слушатели … преминават в сферата на свободната фантазия, създават един наивен и илюзорен свят, където успяват да удовлетворят по игрови...

—————

Литературното обучение и възрастовите особености на учениците от начален етап

07.05.2019 10:01
  Целите, задачите и методите на литературното обучение в начален етап не биха могли да бъдат осъществени адекватно, без съобразяването с физическите и психичните особености на учениците. Те са съществени за разбирането на механизмите на възприемане, за обработката и съхраняването на...

—————


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.