Други

Пренасяне на думи на нов ред

18.02.2024 10:20
Н. Дармонева, 2024. Пренасяне на думи на нов ред (1).pdf

—————

Примерен тест за училищна готовност

02.01.2023 19:48
Това е примерен тест за училищна готовност.

—————

Групата

21.07.2021 19:36
Жизнен цикъл на групата Животът на групата е подобен на жизнения цикъл на човека, но има компресирана форма. Съществува последователност от кризи, които следва да се разрешат, за да премине грепата към по-напредднал стадий на развитие. Разрешаването на тези кризи може да не бъде завършено. Често се...

—————

Развитие на уменията за художествено интерпретиране

06.04.2021 07:44
  Валс на думите   Обосновка: Създаването на текст в първи клас е изключително сложна задача. Причините за това са много.  Цел: развиването на самостоятелни творчески умения в писането. Задача: да се опише предмет (представен като изображение или в натура), като се съставят...

—————

Диктовката

24.02.2021 12:49
                Диктовката е езиково упражнение, в рамките на което се прилагат знанията и уменията за правопис и пунктуация.  Провежда се в реално време, по предварително избран текст, който се чете от диктор /учител/ и се слуша, записва от...

—————

Да улесним писането на децата

27.09.2020 08:57
           Овладяването на писането е необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение в първи клас. Овладяването на  самостоятелно изписване на буквите е тясно обвързано с правилното боравене с основния инструмент на писането - молива.    ...

—————

Четене с разбиране в четвърти клас

07.05.2019 10:40
Качества на четенето. Изразителното четене. Важни са и уменията за изразително четене на изучаваните литературни приказки. Експресивното четене е ефект и последица на доброто разбиране на текста. То се проблематизира след изучаването, анализирането и опознаването на съдържанията в литературното...

—————

Методи и похвати за работа с текста, възприемане и осмисляне на художествената творба

07.05.2019 10:21
    Първичен прочит на художественото произведение – извършвам го основно аз по метода на изразителното четене Не се стремя да предам ролевия статус на героите, а по-скоро цялостния идейно-художествен замисъл на автора. Използвам го широко в периода преди анализа на художественото...

—————

Литературното обучение и литературната компетентност в начален етап

07.05.2019 10:10
Литературно обучение в началния етап цели да постави основите на литературната компетентност. То е ориентирано към достигане на определен обем от знания, умения и отношения. Ефектите се проявяват в комуникативните събития на устното и писменото общуване на детето. Формирането на литературната...

—————

Приказката като литературна форма

07.05.2019 10:05
Приказката „се държи върху узаконената условност на възприятието. Така както героят преминава в свят, където властват други закони, така и разказвачът и неговите слушатели … преминават в сферата на свободната фантазия, създават един наивен и илюзорен свят, където успяват да удовлетворят по игрови...

—————


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.