4. клас

 
Учебното съдържание в четвърти клас е естествено продължение на съдържанието от 3. клас. В тази страница са включуни уроци, самоподготовки и тестове, разработени от Н. Дармонева, както и презентации, представящи избраното учебно съдържание. 
 
Тема Урок Самоподготовка Тест Учебник
Начален преговор        
Числата до 1000 виж виж виж виж
Събиране на числата до 1000 виж виж    
Изваждане на числата до 1000 виж виж    
Събиране и изваждане на числата до 1000 виж виж виж виж
Свойства на  събирането виж виж   виж
Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число виж виж   виж
Свойства на умножението виж     виж
Деление виж     виж
Разпределително свойство на делението виж     виж
Мерни единици виж     виж
Геометрични фигури виж      
Текстови задачи виж      
Мога и знам виж виж   виж
Числата над 1000     виж  
Числата до 10 000        
Числата до 100 000        
Числата до 1 000 000        
Упражнение        
Числата над милион   виж    
Естествени числа        
Упражнение        
Римски цифри        
Окръжност        
Упражнение        
Вече знам     виж  
Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване        
Събиране и изваждане без преминаване        
Упражнение        
Събиране и изваждане без преминаване        
Упражнение        
Намиране на неизвестен умалител        
Упражнение        
Градус. Измерване и чертане на ъгли        
Упражнение        
Упражнение        
Упражнение        
Вече знам        
Аз успях!        
Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване        
Събиране с едно преминаване        
Упражнение        
Изваждане с едно преминаване        
Упражнение        
Правоъгълен паралелепипед. Куб        
Събиране с две преминавания        
Упражнение        
Упражнение        
Изваждане с две преминавания        
Упражнение        
Пирамида        
Събиране с повече от две преминавания        
Упражнение        
Изваждане с повече от две преминавания        
Упражнение        
Цилиндър, конус и кълбо        
Упражнение        
Съставяне на текстова задача в права и в косвена форма        
Упражнение        
Вече знам        
Мога ли сам?        
Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число        
Умножение без преминаване        
Упражнение        
Лице на правоъгълник        
Намиране лице на правоъгълник        
Упражнение        
Умножение на едноцифрено число без преминаване        
Упражнение        
Умножение с едно преминаване        
Упражнение        
Умножение с две преминавания        
Упражнение        
Умножение с повече от две преминавания        
Упражнение   виж    
Упражнение        
Вече знам        
Деление на многоцифрено число с едноцифрено число        
Деление без преминаване        
Упражнение        
Намиране на неизвестен делител        
Упражнение        
Деление с едно преминаване        
Упражнение        
Деление с две преминавания        
Упражнение        
Упражнение        
Деление с повече от две преминавания        
Упражнение        
Упражнение        
Деление с преминаване        
Упражнение        
Упражнение        
Вече знам        
Аз успях!        
Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число        
Умножение с 10 виж      
Умножение с 20, 30, 40 ... 90 ...        
Упражнение        
Умножение с двуцифрено число        
Упражнение        
Упражнение        
Упражнение        
Задачи по чертежи и схеми        
Упражнение        
Упражнение        
Вече знам        
Деление на многоцифрено число с двуцифрено число        
Деление с 10, 20, 30, 40 ..., 90 ...         
Упражнение        
Деление с двуцифрено число        
Упражнение        
Деление с двуцифрено число        
Упражнение        
Деление с двуцифрено число        
Упражнение        
Калкулатор        
Упражнение        
Упражнение        
Да пътуваме в Европа        
Приятелство без граници        
Вече знам        
Аз успях!        
Годишен преговор виж виж виж  
Естествени числа        
Събиране и изваждане на естествени числа        
Умножение         
Деление        
Мерни единици     виж  
Геометрични фигури        
Текстови задачи     виж  
Мога ли сам?   виж виж  
Вече съм петокласник        

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.