Тематично съдържание по математика 3. клас

 
        Учебното съдържание в трети клас е естествено продължение на съдържанието от 2. клас. Изучават се числата до 1000. Разработва се алгоритмите за събиране, за изваждане, за умножение и за деление с и без преминаване. 
 
Тема Урок Самоподготовка Тест
Числата от 0 до 100      
Събиране и изваждане до 100 без преминаване      
Събиране и изваждане до 100 с преминаване      
Свойства на събирането      
Геометрични фигури      
Умножение и деление      
Свойства на умножението      
Геометрични фигури и мерни единици      
Текстови задачи      
Подготовка за входно ниво      
Числата до 1000      
Числата от 100 до 1000 - упражнение      
Сравняване на числата до 1000      
Сравняване на числата до 1000 - упражнение      
Права линия, крива линия, лъч      
Състав на трицифрените числа      
Събиране и изважданет на числата до 1000 без преминаване      
Събиране и изваждане без преминаване      
Събиране и изваждане без преминаванеамиране на неизвестно умаляемо      
Ъгъл. Видове ъгли      
Километър      
Милиметър      
Съставна задача с три пресмятания. Онагледяване      
Вече знам!      
Аз успях!      
Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване       
Събиране с едно преминаване      
Изваждане с едно преминаване      
Видове триъгълници според ъглите      
Събиране с две преминавания      
Текстова задача в косвена форма       
Изваждане с две преминавания      
Деление с преминаване - упражнение      
Събиране с три преминавания      
Изваждане с три преминавания      
Век      
Вече знам!      
Мога сам!      
Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число      
Умножение без преминаване      
Разпределително свойство на умножението      
Умножение без преминаване      
Умножение с едно преминаване      
Умножение с две преминавания      
Вече знам!      
Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число      
Деление с преминаване - упражнение виж    

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.