Скала за знания и умения в 3. клас по математика

  В края на трети клас от учениците се очаква да познават естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система; да ; да ; ; ; обосновава получените резултати при даден проблем; извлича информация от различни източници - таблици и чертежи.
 
 

Списък на знания и умения  Отлично Добро Слабо
Извършва аритметичното действие събиране с естествените числа до 1000.      
Извършва аритметичното действие изваждане с естествените числа до 1000.      
Извършва аритметичното действие умножение с числата до 1000 с едноцифрено число.      
Извършва аритметичното действие деление с числата до 1000 с едноцифрено число.      
Намира неизвестно умаляемо.      
Намират неизвестно делимо.      
Разпознава половинка, третинка, четвъртинка, десетинка като части от цяло.      
Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елеченти на ъгъла.      
Определя вида на фигурите.      
Познава мерните единици за дължина (милиметър, километър), маса (грам, тон),  време (век, секунда) и връзката между тях.      
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици.      
Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията "с .... повече от ....", "с ... по-малко от...", " ... пъти повече от ....", " ... пъти по-малко от ...." /с до три пресмятания/.      

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.