Скала за знания и умения в 3. клас по математика

  В края на трети клас от учениците се очаква да познават естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система; да ; да ; ; ; обосновава получените резултати при даден проблем; извлича информация от различни източници - таблици и чертежи.
 
 

Списък на знания и умения  Отлично Добро Слабо
Извършва аритметичното действие събиране с естествените числа до 1000.      
Извършва аритметичното действие изваждане с естествените числа до 1000.      
Извършва аритметичното действие умножение с числата до 1000 с едноцифрено число.      
Извършва аритметичното действие деление с числата до 1000 с едноцифрено число.      
Намира неизвестно умаляемо.      
Намират неизвестно делимо.      
Разпознава половинка, третинка, четвъртинка, десетинка като части от цяло.      
Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елеченти на ъгъла.      
Определя вида на фигурите.      
Познава мерните единици за дължина (милиметър, километър), маса (грам, тон),  време (век, секунда) и връзката между тях.      
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици.      
Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията "с .... повече от ....", "с ... по-малко от...", " ... пъти повече от ....", " ... пъти по-малко от ...." /с до три пресмятания/.      

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.