Урок 6. Старопланинска област

План на урока

 • Географско положение
 • Релеф
 • Полезни изкопаеми
 • Климат
 • Води
 • Почви
 • Растителност
 • Животински свят
 • Използване на природните дадености
 • Селища
 • Забележителности
 • Екологични проблеми и опазване на природата

 

Старопланинската област представлява сложна система от високи и по-ниски планини и ридове, затова на картата тя наподобява “верига”. Включва в себе си най-изразената планинска верига на територията на Балканския полуостров - Стара планина. 

Старопланинската област включва две части:

а/ Предбалкан, който заема северната, по-ниската част на областта. Представлява широка ивица от възвишения и ниски планини, пресечени от напречни речни долини, между които се намират малки котловинни полета. Поделя се на три части - западен, средени и източен. Тук са разположени най-красивите пещери у нас - Магурата, Леденика, Бачо Киро, Орлова чука. 

б/ Старопланинска верига, която се издига на юг от Предбалкана. Тя има полегати склонове на север и по-стръмни на юг. Поделя се на три части - западна, средна и източна. 

 

Географско положение

На север граничи с Дунавската равнина. На юг граничи с Преходната област. На запад започва от границата със Сърбия. На изток достига до Черно море при нос Емине.

Релеф

Релефът на областта е хълмист и нископланински за Предбалкана и планински за Старопланинската верига. Най-високият връх в областта е връх Ботев /2376 м/. 

Придвижването от двете страни на планината се извършва през проходи: 13. Поморийски проход, 9. Дюлински проход, 11. Айтоски проход, 10. Ришки проход ,  Върбишки проход, 8. Котел - Омуртаг, 16. Проход Вратник, Елена - Твърдица, 7. Проход на Републиката, Тревненски проход, 6. Шипченски проход, Ясенски проход, Русалийски проход, 4. Троянски проход, Етрополе - Златица, Ботевградски проход, 17. Проход Витиня, 1. Проход Петрохан.

Полезни изкопаеми

От полезните изкопаеми се срещат въглища, железни руди, медни руди, варовици, мрамори.

Климат

Стара планина се явява преграда за студените ветрове от север и североизток. На юг от нея е по-топло. Снежната покривка се задържа 3-4 месеца. Валежите са най-много през пролетта.

Води

От Стара планина извират много реки.  Повечето от тях се вливат в река Дунав, с изключение на река Тунджа, която тече на юг и река Камчия, която се влива в Черно море. Водното богатство е представено от дунавските притоци Вит, Осъм, Янтра, Огоста, Тунджа. На юг, към Егейско море протича р. Тунджа. Към Черно море протича река Камчия. Реките Искър и Луда Камчия са се врязали дълбоко, образувайки живописни проломи. Има и минерални извори - при гр. Вършец, при с. Шипково, Вонеща вода край Велико Търново. 

В Стара планина се намира най-високият водопад - Райското пръскало /125м/, в района на връх Ботев.

Почви

Почвите са сиви горски, канелени и кафяви горски. Покрай реките и котловините - алувиални.

Растителност

Добре развита горска растителност от широколистни видове и иглолистни гори. Областта е богата на пасища и билки. Тук се намират най-обширните букови гори в България.

Животински свят

Богат на видове - диви кози, вълци, лисици, орли и др.

 

Използване на природните дадености

Водите, горите, скалните образувания, пещерите са предпоставка за развитието на туризма и отдиха. Построени са много хижи, прокарани са туристически пътеки край най-красивите местности. Най-дългата туристическа пътека у нас е Ком - Емине в Стара планина. Тя започва от вр. Ком край Берковица и достига до нос Емине на Черно море. Дължината ѝ е почти 600 км. Преминава през повече от 100 старопланински върха.

Развито е и горското стопанство, животновъдството.

От горите се добива дървен материал. Край буйните старопланински реки са построени водни електроцентрали.

Ливадите осигуряват храна за отглежданите животни.

Трудовите дейности на хората са свързани с отглеждане на животни (кози, овце, говеда, коне), с добив на полезни изкопаеми, добив на дървесина, лов и риболов, производство на млечни продукти, пластмаса, мебели, платове, килими. Развили са се различни занаяти: резбарство /Трявна/, грънчарство /Троян/, тъкачество /Чипровци и Котел/.

Селища

Старопланинската област е една от най-заселените планински територии в България. Селищата са изградени по речните долини.  По-големи градове са Враца, Монтана, Севлиево, Ботевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Троян, Котел, Елена, Дряново. 

а/ Велико Търново - разположен е по поречието на  река Янтра.

Множество възрожденски къщи са запазени и в техния автентичен вид от двете страни на реката. Градът е приемник на стара българска столица. Днес може да бъде посетен древният хълм Царевец.Самоводската чаршия представя търговски и занаятчийски дюкяни, работилници, ханове. 

 

б/ Габрово - разположен е по поречието на р. Янтра, в северното подножие на Шипченския дял на Стара планина. 

Тук е основано първото светско новобългарско училище през 1835 година от Васил Априлов и Николай Папаузов. 

Тук се намира единственият по рода си в света Дом на хумора и сатирата.

Край града се намира музеят на открито “Етъра”.

 

в/ Ловеч - разположен е на река Осъм. Той е стар занаятчийски център. Тук може да се види старият покрит дървен мост на Колю Фичето. Интересен е и старият град “Вароша”. Наричат Ловеч град на люляците, заради многото люляци в него.

г/ Враца - разположен е в подножието на Врачанска планина. В центъра на града е издигнат паметник на големия ни поет и революционер Христо Ботев. Пещерата “Леденика” и “Вратцата” са други местни забележителности.

 

Екологични проблеми и опазване на природата

Добивът на полезни изкопаеми води до екологични проблеми,  свързани с изсичането на горите, което засяга местообитанията на дивите животни.

За опазване на природата са създадени национален парк и природни паркове.

 

Забележителности

Пещерата “Магурата”

Белоградчишките скали

Райското пръскало

Пещерата “Леденика”

Ритлите в Искърския пролом

Искърският пролом

Пещерата “Бачо Киро”

Природен парк “Сините камъни” край Сливен

 


 

Термини

проход - По-ниско място в планината, през което преминават пътища. 

пролом - Речна долина, която пресича планинска верига.

пещера - Кухина в планината или под земята, която има вход.

рид - Леко издадена земна повърхност.

водопад - Място, където поради разлика в нивата, течащата вода пада от високо.

хижа - Туристическа база в планината.

 

Задачи и въпроси

Задача 1. Открий в посока запад - изток на географската карта, проследи и запиши имената на старопланинските проходи. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Задача 2. Използвай условните знаци на географската карта, за да откриеш и запишеш находищата на подземни богатства в планината.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Задача 3. Запиши природни забележителности в областта.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Задача 4. Запиши културни забележителности в областта.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.