Годишен преговор

 Арабски цифри за запис на съответното число  1 5 10   50 100  500  1 000 
 Римски цифри  I

Записваме числата чрез десетте арабски цифри - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, като всяка цифра има конкретно значение, според мястото (позицията), която тя заема в даденото число.

Пример: Числото 632 е трицифрено число, защото в записа му присъстват три на брой цифри - 6, 3 и 2. 

                   В записа на числото цифра 6 е разположена в позицията на стотиците, следователно указва броя на стотиците.  Цифрата 3 е разположена в позицията на десетиците, следователно указва броя на десетиците. Цифрата 2 е разположена в позицията на единиците, следователно указва броя на единиците.

 

10 единици = 1 десетица                                           10 ед. = 1 дес.

           100 единици = 10 десетици = 1 стотица                     100 ед. = 10 дес. = 1 стот.

Редицата на естествените числа се получава чрез подреждането на числата по големина. Всяко следващо число, след първото, е по-голямо с единица от предходното, а всяко предходно число е с единица по-малко от последващото го число. 

 

Редица на естествените числа: 1, 2, 3, ... , 11, 12, 13, ... , 99, 100, 101,.., 1000, ...

За сравняване на числата се използват знаците:  

                                         <   (по-малко от)

                                         >   (по-голямо от)

                                        =   (равно на)

!   Действие изваждане е обратно на действие събиране, т.е. като се събере разликата с умалителя, се получава умаляемото.

                     999 – 321 = 678                  Проверка:   678 + 321 = 999

!     Прието е неизвестното число в равенството да се означава с буква от латинската азбука, най-често х (хикс), y (игрек), z (зет), а (a) или b (бе).

!     Когато знаците в израз указват изваждане и (или) събиране повече от един път, без да са поставени скоби, действията се извършват по реда на записването им (отляво надясно).

Пример:      56 – 12 + 6 = 44 + 6 = 50

                                                        78 – 15 – 7 = 63 – 7 = 56

 


 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни, рецитирахме стихотворения и почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до нашата класна стая. Разбираме, че има какво да се научи от по-големите ученици.

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  и колективен шах. За тази цел играем шахматното упражнение "Пешки срещу пешки". Всеки член на отора играе по един ход от общата шахматна партия, след което отстъпва мастото си на следващия член на екипа.

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие. Истински майстори на хляба ни показват как се прави свещената храна.

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си. Често я посещаваме. Искаме да чуем шепота на съзаклятниците; да надникнем в китните, малки възрожденски дворчета; да се разходим по каменните пътища на това красиво българско селище.

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между класовете. Нашата цел е да се забавляваме, докато спазваме правилата и играем честно,а не обезателно да станем първи.

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме връзките, които съществуват между нас. Осъзнаваме, че това, което ни свързва, понякога е твърде крехко и чупливо. Разбираме, че успехът понякога зависи от доверието, което имаме помежду си, за да постигнем заедно една обща цел.  

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се изпълни с весела глъч. Малки и големи очакваха с трепет откриването на учебната година. Най-вълнуващо беше за нас - първокласниците, техните родители и учители. Оживено очаквахме онзи момент, в който нещата завинаги ще се променят за всички нас...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и стойката на тялото, подобрява чувството за равновесие, координация и баланс,  развива чувства за ритъм и посока, подобрява самочувствието и формите за изразяване на себе си.

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик - остров Свобода. Разглеждаме една от най-големите скулптурни колекции на открито, посветена на децата - Пепеляшка, Пипи, Ян Бибиян и фигурите на страховити динозаври са на една ръка разстояние. 

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.