Годишен преговор

 Арабски цифри за запис на съответното число  1 5 10   50 100  500  1 000 
 Римски цифри  I

Записваме числата чрез десетте арабски цифри - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, като всяка цифра има конкретно значение, според мястото (позицията), която тя заема в даденото число.

Пример: Числото 632 е трицифрено число, защото в записа му присъстват три на брой цифри - 6, 3 и 2. 

                   В записа на числото цифра 6 е разположена в позицията на стотиците, следователно указва броя на стотиците.  Цифрата 3 е разположена в позицията на десетиците, следователно указва броя на десетиците. Цифрата 2 е разположена в позицията на единиците, следователно указва броя на единиците.

 

10 единици = 1 десетица                                           10 ед. = 1 дес.

           100 единици = 10 десетици = 1 стотица                     100 ед. = 10 дес. = 1 стот.

Редицата на естествените числа се получава чрез подреждането на числата по големина. Всяко следващо число, след първото, е по-голямо с единица от предходното, а всяко предходно число е с единица по-малко от последващото го число. 

 

Редица на естествените числа: 1, 2, 3, ... , 11, 12, 13, ... , 99, 100, 101,.., 1000, ...

За сравняване на числата се използват знаците:  

                                         <   (по-малко от)

                                         >   (по-голямо от)

                                        =   (равно на)

!   Действие изваждане е обратно на действие събиране, т.е. като се събере разликата с умалителя, се получава умаляемото.

                     999 – 321 = 678                  Проверка:   678 + 321 = 999

!     Прието е неизвестното число в равенството да се означава с буква от латинската азбука, най-често х (хикс), y (игрек), z (зет), а (a) или b (бе).

!     Когато знаците в израз указват изваждане и (или) събиране повече от един път, без да са поставени скоби, действията се извършват по реда на записването им (отляво надясно).

Пример:      56 – 12 + 6 = 44 + 6 = 50

                                                        78 – 15 – 7 = 63 – 7 = 56

 


 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.