Скала на знания и умения по човекът и обществото в 3. клас

В края на трети клас детето следва да е овладяло определен набор от знания и умения, които се целеполлагат в 3. клас по учебния предмет. Проверката и отмятането по списък, подпомага разбирането кои области на познанието и уменията се нуждаят от подобрение.
 

Списък на знания и умения  Отлично Добро Слабо
Знае значението на изучавани термини.
 
     
Дава примери за материални и писмени източници на знания за миналото.
 
     
Описва живота на траките.
 
     
Описва бита и вярванията на славяните.
 
     
Описва елементи от живота на древните българи.
 
     
Разказва за създаването на българската държава при хан Аспарух.
 
     
Разказва за създаването на единно законодателство по времето на хан Крум.
 
     
Разказва за покръстването по времето на княз Борис 1.
 
     
Разказва за културния възход на България по времето на цар Симеон Велики.
 
     
Описва делото на светите братя Кирил и Методий.
 
     
Описва делото на учениците на Кирил и Методий.
 
     
Дава примери за приноси на България в средновековна Европа.
 
     
Подрежда във времето важни исторически събития.
 
     
Описва положението на българите в Османската империя.
 
     
Разказва за мирните и въоръжени форми на съпротива на българите срещу османската власт.
 
     
Обяснява ролята на новобългарското училище за развитието на българското общество.
 
     
Разказва за делата на ярки възрожденски личности - Паисий Хилендарски, Петър Берон, Г. С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев.
 
     
Обяснява ролата на Априлското въстание за освобождението на България.
 
     
Разказва за участието на българите в Руско-турската война.
 
     
Познава и изброява паметници за съхраняване на историческата памет.
 
     
Определя принадлежността си към групи и общности - училищен клас, училищна общност, към клубове по интереси.
 
     
Определя ситуации, които застрашават сигурността и живота и начините за предпазване и реакция към тях.
 
     
Познава празници на различни етноси, дефинира нравствените послания, с които са свързани те и прави връзка между тях.
 
     
Дава примери за значими културни постижения на българския народ.
 
     
Изброява граждански права и задължения.
 
     
Определя посоките на света.
 
     
Определя държавните граници на България.
 
     
Определя местоположението на България.
 
     
Определя значението на географското положение на България за нейното развитие.
 
     
Описва повърхнината на Република България.
 
     
Обяснява връзката между природната среда и трудовата дейност на хората.
 
     
Изброява технически новвовъведения и влиянието, което оказват върху бита на хората.
 
     
Познава условните знаци и цветовете, които се използват за обозначаване на географската карта.
 
     
Посочва на картата местоположението на географски обекти - селища, равнини, низини, котловини, реки и др.
 
     
Назовава имената и основна информация за големи български планини, реки, равнини, върхове, низини и др.
 
     
Изброява дейности на хората по опазване на природните богатства на България.
 
     
Изброява популярни български културни и природни забележителности.
 
     

 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.