Общество - упражнение

Задача 1.  Оцвети в зелено правата, а в червено - задълженията на ученика в училище.  


Да получи добро образование. Да учи редовно уроците си.
Да учи в просторна и чиста училищна среда. Да пази училищната база и да  поддържа чиста работната си среда. 
Да изразява свободно своето мнение. Да проявява уважение към мнението на другите.
Да получи помощ и съвети от учители и съученици. Да разговаря вежливо и да помага на другите при нужда.
Да избира училището, в което да учи Да ходи редовно на училище.
Да предлага идеи. Да работи усилено за постигането на общи за групата цели.
Да избира своите приятели. Да се явява в училище в приличен,  спретнат външен вид. 
Да участва в различни дейности. Да пази личните си вещи и да не ги оставя без надзор.
Да избира кой да защитава интересите му в училище при нужда. Да не внася в училище ненужни и опасни за здравето вещи.
Да бъде насърчаван с награди. Да уважава постигнатото от другите.
Да участва в игри и състезания, независимо от своите възможности. Да проявяват уважение към различните от тях.

Задача 2.  Свържи всяка обществена група с обществената сграда, в която тази група обичайно действа.

 

               ученици                                                                библиотека

               артисти                                                                  стадион

               футболисти                                                           опера 

               оперни певци                                                      училище 

               читатели                                                                театър

 

 

Задача 3. Коя обществена група е представена на изображението? Запиши.

............................................ .............................................. .........................................

 

Задача 4. Хората принадлежат едновременно към раззлични обществени групи. Опитай се да запишеш всички групи, към които принадлежиш ти.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
 

Задача 5. Огради и оцвети само обществените сгради, които съществуват в твоето селище. Допиши названията на сгради, които не са включени в списъка, а съществуват в твоето селище.

 
детска градина, училище, магазин, театър, киносалон, читалище,   библиотека, спортна зала, музей, изложбена зали, пощенска станция, университет, парламент

......................................................................................................................................

 

Задача 6. Допълни липсващите думи в текста.

 

Обществото е ……………………………. от хора, които са обединени от общи цели, интереси, задачи, произход, положение. В рамките на едно общество може да има различни обществени ……………………….. Групата включва известен брой лица, които са обединени от общ ………………………….. Всички хора в обществото имат …………………….., но и ………………………………..

(Ключ: признак, права, групи, задължения, съвкупност)
 

Задача 7. Помисли и напиши в кратък текст какво би могло да се случи, ако в рамките за един единствен училищен ден в класната стая престанат да действат всякакви правила. След като опишеш събитията, които виждаш, запиши твоя извод.

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 
Извод: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Задача 8. Кои обществени сгради виждаш на изображенията. Запиши.

 

............................................

...........................................

.............................................
В тази сграда известна театрална трупа изнася своите представления пред публика. Това е един от най-старите търговски комплекси в центъра на нашата столица. Това е най-голямата обществена библиотека в страната.

Ключ: Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”,  Централните софийски хали, Народен театър “Иван Вазов”

 

Задача 9. Как тълкуваш поговорката "Сговорна дружина, планина повдига"? Запиши.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 10. Представи си, че в училище е дошъл репортер. Той те е поканил да участваш в интервю. Представи себе си писмено, като включиш задължително следните опори: собствено и фамилно име; името селището, в което живееш и учиш; името на училището и твоят класен ръководител; любимият ти учебен предмет; любимото ти занимание със съученици.   

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 11. Прочети текста. Спазени ли са правилата в училище. Промени текста така, че на мястото на грешките да се появи правилното поведение за общественото място и групата, в която детето участва. Запиши новия текст.

      Иво влезе намръщен в класната стая -  пет  минути след началото на учебния час. Без да поздрави, започна да влачи шумно краката си към своя чин. Докато се наслаждаваше на вперените в него погледи, бутна несесера на Рада на земята, а след това вместо да седне на своето работно място, избута Петко, за да се настани до него. 

      Когато съученикът му подсказа, че в момента класът проверява домашната работа, Иво се засмя и каза, че за него няма никакво значение, защото и без това не е написал домашна си работа. Когато учителката го попита защо е закъснял за час, той ѝ отговори, че няма смисъл да бърза, след като не е дошло времето за обедното хранене.

.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................

 Задача 12. Формулирай минимум три правила, които трябва да се спазват в обществения транспорт.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 13. Прочети определението и запиши названието на техническото нововъведение, което е част от живота днес и оказва сериозно влияние върху него.

а) Електронноизчислителна машина, която може да извършва сложни математически и логически операции по зададена програма и с голяма скорост. ...........................................
б) Летателен апарат с крила и двигател, който се придвижва с висока скорост и се използва за превоз     на пътници и товари. ...........................................
в) Мобилен телефон, който може да действа и като джобен компютър. ...........................................

            

   Задача 14. Кога едно общество е устойчиво и се развива? Отбележи верния отговор. 

 

Хората спазват договорените в обществото правила.

 

Хората спазват някои закони.

 

Хората дават своя принос (умения, способности, време, енергия) за решаването на обществени проблеми.

 

Хората проявяват взаимно уважение и почит, независимо от различията.

 

Хората отстояват интересите само на членовете на семейството.

 

Хората оказват помощ на нуждаещите се, без да чакат награда.  

 

Задача 15. Подреди в таблицата общочовешките ценности и нравствени пороци.

доброта, мнителност, състрадание, уважение, злорадство, честност, невъзпитаност, пренебрежение

Общочовешки ценности

Нравствени пороци

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

 

Задача 16. Запиши групата в българското общество, за която е характерен описания празник. 

 

Гергьовден

………………………………

Курбан Байрам

………………………………

Вартананц

………………………………

Банго Васил

………………………………

Ключ: роми, арменци, мюсюлмани, българи

 

Задача 17.  Кои от технически средства си използвал?  Отбележи  с    верните отговори.


Смартфон

Електронен четец

Ховърборд

Графичен таблет

Самолет

Метро

 

Задача 17. Оцвети всяка от ситуациите в избран от теб цвят, според най-интензивното чувство, което ситуацията предизвиква в теб. Използвай легендата. Добави цвят по избор за чувство, което не е вписано в легендата.

Поканен съм на рожден ден на мой съученик. 

Моят отбор губи състезанието.

Обиждат и отхвърлят мой съученик.

Легенда:

червено - радост

жълто - гняв

син - тревога

розово - благодарност

зелено - тъга

оранжево - безразличие

сиво - разочарование

Непознат ученик ми помага да пренеса тежката си раница.

Груб съм с дете, което ме е обидило.

Помагам на съученик в беда.

 

Задача 18.  Запиши два примера, в които си забелязал учениците да си помагат и да се подкрепят.

 
1. ...............................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
2. .................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................

 

Задача 19.  Отбележи с      задълженията, които имаш в твоето семейство. Допиши онова задължение, което не откриваш в предварителния списък.

 
 

Да помагам в почистването на къщата.

 

Да поливам стайните цветя.

 

Да храня и разхождам домашния ни любимец.

 

Да се преобличам, да сгъвам и подреждам дрехите си.

 

Да изхвърлям боклука.

 

Да приготвям раницата си за училище.

 

Да помагам при подготовката на храната за семейството.

 

Задача 20. Прочети и прецени кои твърдения са верни. Огради твоя отговор.

а) Правилата в обществото се създават от хората.    

 ДА   /  НЕ

б) Правилата затрудняват живота в обществото.               

ДА   /  НЕ

в) Гражданите на България са обединени и са част от българското общество.                                                           

  ДА   /  НЕ

 

Задача 21. Разкажи за твоя клас: какъв е твоят клас, какви хора има в него; какво ви обединява и обичате да правите заедно; имате ли си девиз; ако не - какъв би бил той; имате ли знак, символ на класа и ако не - какъв би бил той. Напиши кратък текст и нарисувай герб на класа.


............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.