Общество - упражнение

Задача 1.  Оцвети в зелено правата, а в червено - задълженията на ученика в училище.  


Да получи добро образование. Да учи редовно уроците си.
Да учи в просторна и чиста училищна среда. Да пази училищната база и да  поддържа чиста работната си среда. 
Да изразява свободно своето мнение. Да проявява уважение към мнението на другите.
Да получи помощ и съвети от учители и съученици. Да разговаря вежливо и да помага на другите при нужда.
Да избира училището, в което да учи Да ходи редовно на училище.
Да предлага идеи. Да работи усилено за постигането на общи за групата цели.
Да избира своите приятели. Да се явява в училище в приличен,  спретнат външен вид. 
Да участва в различни дейности. Да пази личните си вещи и да не ги оставя без надзор.
Да избира кой да защитава интересите му в училище при нужда. Да не внася в училище ненужни и опасни за здравето вещи.
Да бъде насърчаван с награди. Да уважава постигнатото от другите.
Да участва в игри и състезания, независимо от своите възможности. Да проявяват уважение към различните от тях.

Задача 2.  Свържи всяка обществена група с обществената сграда, в която тази група обичайно действа.

 

               ученици                                                                библиотека

               артисти                                                                  стадион

               футболисти                                                           опера 

               оперни певци                                                      училище 

               читатели                                                                театър

 

 

Задача 3. Коя обществена група е представена на изображението? Запиши.

............................................ .............................................. .........................................

 

Задача 4. Хората принадлежат едновременно към раззлични обществени групи. Опитай се да запишеш всички групи, към които принадлежиш ти.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
 

Задача 5. Огради и оцвети само обществените сгради, които съществуват в твоето селище. Допиши названията на сгради, които не са включени в списъка, а съществуват в твоето селище.

 
детска градина, училище, магазин, театър, киносалон, читалище,   библиотека, спортна зала, музей, изложбена зали, пощенска станция, университет, парламент

......................................................................................................................................

 

Задача 6. Допълни липсващите думи в текста.

 

Обществото е ……………………………. от хора, които са обединени от общи цели, интереси, задачи, произход, положение. В рамките на едно общество може да има различни обществени ……………………….. Групата включва известен брой лица, които са обединени от общ ………………………….. Всички хора в обществото имат …………………….., но и ………………………………..

(Ключ: признак, права, групи, задължения, съвкупност)
 

Задача 7. Помисли и напиши в кратък текст какво би могло да се случи, ако в рамките за един единствен училищен ден в класната стая престанат да действат всякакви правила. След като опишеш събитията, които виждаш, запиши твоя извод.

 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
 
Извод: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Задача 8. Кои обществени сгради виждаш на изображенията. Запиши.

 

............................................

...........................................

.............................................
В тази сграда известна театрална трупа изнася своите представления пред публика. Това е един от най-старите търговски комплекси в центъра на нашата столица. Това е най-голямата обществена библиотека в страната.

Ключ: Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”,  Централните софийски хали, Народен театър “Иван Вазов”

 

Задача 9. Как тълкуваш поговорката "Сговорна дружина, планина повдига"? Запиши.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 10. Представи си, че в училище е дошъл репортер. Той те е поканил да участваш в интервю. Представи себе си писмено, като включиш задължително следните опори: собствено и фамилно име; името селището, в което живееш и учиш; името на училището и твоят класен ръководител; любимият ти учебен предмет; любимото ти занимание със съученици.   

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 11. Прочети текста. Спазени ли са правилата в училище. Промени текста така, че на мястото на грешките да се появи правилното поведение за общественото място и групата, в която детето участва. Запиши новия текст.

      Иво влезе намръщен в класната стая -  пет  минути след началото на учебния час. Без да поздрави, започна да влачи шумно краката си към своя чин. Докато се наслаждаваше на вперените в него погледи, бутна несесера на Рада на земята, а след това вместо да седне на своето работно място, избута Петко, за да се настани до него. 

      Когато съученикът му подсказа, че в момента класът проверява домашната работа, Иво се засмя и каза, че за него няма никакво значение, защото и без това не е написал домашна си работа. Когато учителката го попита защо е закъснял за час, той ѝ отговори, че няма смисъл да бърза, след като не е дошло времето за обедното хранене.

.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................

 Задача 12. Формулирай минимум три правила, които трябва да се спазват в обществения транспорт.

 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
 

Задача 13. Прочети определението и запиши названието на техническото нововъведение, което е част от живота днес и оказва сериозно влияние върху него.

а) Електронноизчислителна машина, която може да извършва сложни математически и логически операции по зададена програма и с голяма скорост. ...........................................
б) Летателен апарат с крила и двигател, който се придвижва с висока скорост и се използва за превоз     на пътници и товари. ...........................................
в) Мобилен телефон, който може да действа и като джобен компютър. ...........................................

            

   Задача 14. Кога едно общество е устойчиво и се развива? Отбележи верния отговор. 

 

Хората спазват договорените в обществото правила.

 

Хората спазват някои закони.

 

Хората дават своя принос (умения, способности, време, енергия) за решаването на обществени проблеми.

 

Хората проявяват взаимно уважение и почит, независимо от различията.

 

Хората отстояват интересите само на членовете на семейството.

 

Хората оказват помощ на нуждаещите се, без да чакат награда.  

 

Задача 15. Подреди в таблицата общочовешките ценности и нравствени пороци.

доброта, мнителност, състрадание, уважение, злорадство, честност, невъзпитаност, пренебрежение

Общочовешки ценности

Нравствени пороци

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............

 

Задача 16. Запиши групата в българското общество, за която е характерен описания празник. 

 

Гергьовден

………………………………

Курбан Байрам

………………………………

Вартананц

………………………………

Банго Васил

………………………………

Ключ: роми, арменци, мюсюлмани, българи

 

Задача 17.  Кои от технически средства си използвал?  Отбележи  с    верните отговори.


Смартфон

Електронен четец

Ховърборд

Графичен таблет

Самолет

Метро

 

Задача 17. Оцвети всяка от ситуациите в избран от теб цвят, според най-интензивното чувство, което ситуацията предизвиква в теб. Използвай легендата. Добави цвят по избор за чувство, което не е вписано в легендата.

Поканен съм на рожден ден на мой съученик. 

Моят отбор губи състезанието.

Обиждат и отхвърлят мой съученик.

Легенда:

червено - радост

жълто - гняв

син - тревога

розово - благодарност

зелено - тъга

оранжево - безразличие

сиво - разочарование

Непознат ученик ми помага да пренеса тежката си раница.

Груб съм с дете, което ме е обидило.

Помагам на съученик в беда.

 

Задача 18.  Запиши два примера, в които си забелязал учениците да си помагат и да се подкрепят.

 
1. ...............................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
2. .................................................................................................................................
 
....................................................................................................................................

 

Задача 19.  Отбележи с      задълженията, които имаш в твоето семейство. Допиши онова задължение, което не откриваш в предварителния списък.

 
 

Да помагам в почистването на къщата.

 

Да поливам стайните цветя.

 

Да храня и разхождам домашния ни любимец.

 

Да се преобличам, да сгъвам и подреждам дрехите си.

 

Да изхвърлям боклука.

 

Да приготвям раницата си за училище.

 

Да помагам при подготовката на храната за семейството.

 

Задача 20. Прочети и прецени кои твърдения са верни. Огради твоя отговор.

а) Правилата в обществото се създават от хората.    

 ДА   /  НЕ

б) Правилата затрудняват живота в обществото.               

ДА   /  НЕ

в) Гражданите на България са обединени и са част от българското общество.                                                           

  ДА   /  НЕ

 

Задача 21. Разкажи за твоя клас: какъв е твоят клас, какви хора има в него; какво ви обединява и обичате да правите заедно; имате ли си девиз; ако не - какъв би бил той; имате ли знак, символ на класа и ако не - какъв би бил той. Напиши кратък текст и нарисувай герб на класа.


............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
 

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.