,Българските владетели

Хан Аспарух - основателят на Дунавска България

  Хан Аспарух  - основателят на Първата българска държава

Московски препис на Именник на българските ханове

Това е препис на средновековен летопис, който съдържа имената и родовете на ранни прабългарски владетели. Посочени са датити на възкачването на владетелите на престола и продължителността на тяхното управление.

Въведение

Днес ще се запознаем с една историческа фигура,  отговорна за създаването на силна и просперираща държава на Балканите, която продължава да съществува и да се развива в наши дни. Това е хан Аспарух - остователят на България.

1. Кратка биографическа справка за хан Аспарух. 

Хан Аспарух е роден през 7. век в Азия. Неговият баща - хан Кубрат произхожда от прабългарския род Дуло и е бил един от най-влиятелните и важни предводители на древните българи през 7. - 8. век. Историците устаноняват, че хан Кубрат е имал петима сина - Батбаян, Котраг, Аспарух, Кубер и Алцек. Той съветвал своите синове (наследници) да не се разделят, за да могат успешно да се защитават от други народи, но синовете му не следват тази бащина заръка.

Аспарух е третият по ред син на хан Кубрат. Не е известна точната година на неговото раждане. Той е член на прабългарската династията Дуло, която предвожда древните българи. 

След смъртта на баща си, хан Аспарух повежда своите поселедователи и начева процес на миграция като спасителен план. Той преминава река Дунав и се установява на юг от нея, създавайки основите на българската държавност.

Синът на хан Аспарух се нарича  Тервел. След смъртта на баща си, той унаследил управлението на българската държава и бил последователен в своите успехи срещу Византия и поддържането на независимостта на българите.

Не е известно как се казва съпругата на хан Аспарух и майка на хан Тервел жена. 

Предполага се, че хан Аспарух е загинал ок. 700 година в битка с хазарите. В Именника на българските ханове се твърди, че е живал 61 години. 

  2. Основаването на Първата българска държава
Хан Аспарух предвожда част от древните българи, които започват да се настаняват в териториите на Източната римска империя - Византия.  Той сключва военно-племенен съюз със Седемте славянски племена и Северите. Така той осигурил съюзници в борбата срещу Византия.  Българите, предвождани от хан Аспарух успяват да уседнат и да се установят в новите земи, като успешно се противопоставят на византийците при защитата на своите поселения. През 681 г. Византия признава съществуването на Първата българска държава чрез подписването на мирен договор с хан Аспарух. 

Исторически контекст
Хан Аспарух управлява в размирно време. Налага се да утвърждава правото на съществуване на своя народ, в рамките на независимо държамно управление и при непрестанна борба с Византия. Владетелят открива потенциал в съюзяването на прабългарите със славянските племена и осъзнава възможността за утвърждаване на независимостта и стабилността на държавата чрез обединение. Така поставя основите на българската нация - общност,която има съзнанието за обща историческа и културна принадлежност, живееща на обща територия и споделяща общо държавно управление.

 

3. Управление и наследник 
Хан Аспарух е известен със своята мъдрост, военни умения, със способността си да води и обединява народа в постигането на общата цел. Той управлява българската държава, призната от Византия, в продължение на около 12 години. След смъртта си през 700 година, хан Аспарух е унаследен от неговия син - Тервел, който става втори владетел в Първата българска държава. 

 

4. Значение
Хан Аспарух е историческа личност с решаващо значение за българската държвност. Животът и делата му имат огромно влияние върху живота на всички българи, живели не само в неговото време, но и след него. Той основава,развива и оставя след себе си една могъща и удачно организирана държава, която продължава да се утвърждава и след неговата смърт. Неговото наследство е създаването на държавна система, осигуряването на военна мощ и създаването на условия за културното развитие на държавата. Осигурява наследник, който да утвърждава наченатия от родоначалника път. хан Аспарух интегрира славянското население и култура в рамките на българската държавност.
Той се превръща в символ на българската национална идентичност и независимост. Историците установяват и признават неговия съдоносен принос за създаването и установяването на първичната българската държавност. Хан Аспарух приема прозвището - Основател на българската държава, която съществува и до днес. Неговото значимо дело и обединяващо влияние и днес се усещат в поведението и мисленето на българите.
Първата българска държава, създадена от хан Аспарух през 681 година продължава да съществува до 1018 година, когато е завладяна от Византийска империя.
   

 Въпроси и задачи

1. Кой български владетел е създател на Първата българска държава?

............


2. Колко синове има хан Кубрат и кои са те?

..........


3. Какъв съвет дава хан Кубрат на своите синове?

........

4. През коя дата и с кое историческо събитие е свързано създаването на Дунавска България?

.........За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.