Моята родина - упражнение

 
 
 
Задача 1. Кои са символите на България? Отговори писмено.
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
 
Задача 2. Направи писмено описание на символите на България.
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
 
 
Задача 3. Запиши девизите на:
 
                      а/ Република България - ....................................................................
..................................................................................................................................
 
                     б/ град София - ...................................................................................
..................................................................................................................................
            
                    в/ Европейския съюз - .........................................................................
.................................................................................................................................
 
 
 
Задача 4. Свържи определението с понятието.
Понятие Определение
държава  
давиз  
герб  
символ Идея, изразена в кратка словесна форма и възприемана като ръководен принцип в определено общество.
гражданин  

 

 
 
Задача 5. Запиши примери за личности, прославили България. 
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 
 
 

 

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.