Пред картата

 

1. Същност на географската карта

        В своя живот човек използва различни способи за ориентиране в пространството. 

   
СТРАСТНАТА СЕДМИЦА В РИЛСКИЯ МАНАСТИР 2020 –ВЕЛИКИ ВТОРНИК
Глобус на Неофит Рилски
   
Географският глобус е умален модел на планетата Земя. Първият глобус е изработен от немския географ Мартин Бехайм през 1492 година. Първият български глобус е направен от Неофит Рилски през 1836 година и се съхранява в музея на Рилския манастир. Глобусът се стреми да пресъздаде не само кълбовидната планетарна форма на Земята, но и да демонстрира въртенето на планетата около собствената ѝ ос.

 
Конкурс „Карта на скрито пиратско съкровище“
Карта на скрито съкровище
Повърхността може да се изобрази и чрез рисунка, картина от художник като се изобразява едно малко пространство , нарисувано от определен зрителен ъгъл и представено чрез бои, щрихи, форми. 

       

       Човек често се опитва да определи разстоянието между два географски обекта и посоката на остстояние на един обект спрямо друг обект. Един от най-успешните източници на информация за обектите в едно по-голямо географско пространство е географската карта.

      Географската карта изобразява повърхността на земята в умален вид. За тази цел се изработва математически умален модел на размерите на земната повърхност, който се нанася върху плоскост, като се използват точно определени цветове и условни знаци. Съществуват два различни вида географски карти, според съдържанието на това, което изобразяват: общогеографски и тематични. В общогеографски карти се изобразяват подробно не само природни обекти /планини, низини, реки, морета/, но и обекти, сътворени от човешката дейност /градове, шосета/. В тематичните карти се изобразяват само един или два обекта. Всяка географска карта съдържа рамка, заглавие и легенда. В легендата могат да бъдат открити условните знаци - това са разнообразни графични знаци и цветове, с които се обозначават различни обекти. 

        Географските карти много помагат при изучаването на природата, селищата, забележителностите, флората и фауната, полезните изкопаеми и трудовата дейност на хората.

 

2. Разчитането на географската карта

Всяка карта трябва да съдържа едновременно достатъчно информация, но и да бъде четлива. За целта се използват различни условни знаци и цветове, с които се изобразяват формите на релефа.

а) Цветовете на картата и тяхното значение:

  • с нюансите на син цвят се обозначават не само водните обекти - реки, езера, морета, но и техната дълбочина - колкото по тъмен е синия цвят, толкова по-голяма е дълбочината на водния басейн;
  • с нюансите на зеления цвят се обозначават равнините и низините;
  • с нюансите на кафявия цвят се представят планините - колкото по-тъмно е кафявото, толкова по-висока е планинската част, която е изобразена на картата.
    б) Условните знаци и тяхното значение
          С помощта на условните знаци върху географската карта се представят границите, селищата, находищата на полезни изкопаеми; значимите природни и културни обекти и др.
 

 

3. Географско положение на България

        Географското положение на България представя пространственото разположение на нашата родина спрямо други обекти. България се намира в Югоизточна  Европа и в Североизточната част на Балканския полуостров. България може да бъде определена като европейска (защото е разположена на континента Европа), балканска (защото се простира на Балканския полуостров), черноморска (защото има излаз на Черно море) и дунавска (защото има излаз на река Дунавстрана.  

     Географското положение на България е кръстопътно по отношение на пътищата, които свързват континентите Европа, Азия и Африка.

 

4. Географски посоки

Съществуват основни и междинни посоки на света.

География: Ориентиране в природата
Посоките на света

  а) Основните (главни) посоки на света са: изток (означава се с главната буква И), запад (означава се с главната буква З), север (означава се с главната буква С) и юг (означава се с главната буква Ю).

 б) Междинни посоки на света са: североизток (означава се с главните букви СИ), северозапад (означава се с главните букви СЗ), югоизток (означава се с главните букви ЮИ), югозапад (означава се с главните букви ЮЗ).

 

     Ако застанем срещу картата, можем да определим посоките на нея. Ако възприемем картата като правоъгълник, то горната страна на правоъгълника е север, долната страна - юг, дястната страна - изток, а лявата страна - запад.

 

5. Държавни граници на България и съседни държави  

      Държавната граница очертава територията на нашата държава върху географската карта. Тя съвпада с главните посоки на света. Общата дължина на българската държавна граница е 2245 км, от които 1181км са сухоземни, 686км речни /главно по река Дунав/ и 378км морска. България притежава десетки острови в река Дунав и няколко острова в Черно море.

а) Северна граница на България - простира се от устието на река Тимок до нос Картал на Черно море. Речна е от устието на река Тимок до град Силистра - общо 470 км. От Силистра до нос Картал границата е сухоземна и е с дължина 139км.

б) Източна граница на България - от нос Картал до устието на Резовска река България граничи с Черно море. Дължината е 378 км. По-големите заливи са Варненският и Бургаският залив.

в) Южна граница на България - от устието на Резовска река до река Марица при село Капитан Андреево се простира границата с Турция - 259км. А от река Марица при село Капитан Андреево до връх Тумба в планината Беласица протича границата ни с Гърция - общо 493 км. 

г) Западна граница на България - общата дължина е  506 км, като със Северна Македония - 165 км, като границата започва от връх Тумба в Беласица и достига до връх Китка. От там  започва границата ни със Сърбия - 341км, като продължава на север, докато достигне до устието на река Тимок в Дунав.

 

На север България граничи с Република Румъния.

Главни посоки на света и държавни граници Съседни на България държави
Северна граница:
  • водна - от устието на р. Тимок до Силистра;
  • сухоземна -  от Силистра до Черно море.
Република Румъния
Южна граница Република Гърция и Република Турция
Западна граница Република Сърбия и Сверена Македония
Източна граница Черно море

 

Въпроси и задачи

Задача 1.  В кои основни посоки България граничи с повече от една държава?

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Задача 2. Попълни таблицата като запишеш съседните на България държави, заедно с техните столици.

Съседна на България държава Столицата на съседната държава
   

 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.