Българите в Османската империя

1. Възникване на Османската империя

   
I Osman.jpg
Осман 1. - първият владетел и основател на Османската династия

 
 Османската империя е основана през 13. век от Осман I. Първоначално тя възниква като малка по територия държава, но бързо се превъръща в огромна империя, под чиято власт попаднали много народи.

Българите имали нещастната участ да са първият балкански народ, който изцяло попаднал под османска власт, въпреки че оказал ожесточена съпротива на нашествениците.     
След смъртта на цар Иван Асен Втори българската държава загубила могъществото си. Болярите враждували помежду си и не се подчинявали на царя.

Цар Иван Александър разделил царството си на двамата си синове. Търновското царство дал на Иван Шишман, а Видинското - на Иван Срацимир. Двете царства станали още по-лесни за завладяване от нарастващата мощ на османската войска.


Когато османците нахлули в България, тя била разделена на три по-малки държави. Съществувала България със столица Търново, друга България - със столица Видин и Добруджа - със столица Калиакра. Тъ като били разединено, българите не успели да спрат нашествието на османците.  

 Когато османците се появили на Балканите, нямало кой да им се противопостави, защото българските земи и земите на нашите съседи били разпокъсани.
Sultan Gazi Yıldırım Bayezid Han - السلطان الغازي يلدرم بايزيد خان.jpg
Баязид 1. - османски султан, по времето на който земите на Османската империя нарастват 50 пъти, а България губи своята самостоятелност.

Османската държава в периода 1354-1402 г.
Превземането на Търновград от турците – миниатюра от 1550г.
Превземането на Търновград
от османците - миниатюра от 1550 година.
През пролетта и лятото на 1393 година войските  на султан Баязид 1. обсаждат Търново. Градът се защитава героично, въпреки отсъствието на цар Иван Шишман, който по това време е в Никопол, за да преговаря за помощ.

В драматичните месеци на обсадата важна роля играе Патриарх Евтимий, който вдъхва кураж на бранителите и се грижи за духа на жителите.

След тримесечна обсада, на 17 юли 1393 година,  войските на османския султан Баязид I  навлизат в Търново. Столицата на  българската държава е превзета от османците, болярите са избити, а градът бил подложен на рушене и разграбване.
Патриарх Евтимий бил заточен в Бачковския манастир. 
Цар Иван Шишман се укрепил в Никопол и с преговори и отстъпки успял да удължи още малко дните на своето царуване.
Крепостите, дворците, църквите, манастирите, жилищата на българите били унищожени. Унищожавана и заличавана била цялата българска култура, символите и знаците на българската държавност. На мястото на дворците и църквите завоемателите издигнали джамии, конаци и текета.   Позорът ни днес е сравним с падането на Търново! Как се срутихме до това  дъно?
Историк представи последните години на Видинското царство - Предавания След голямо сражение през 1396 г. Видин също е превзет от султан Баязид Първи, а Иван Срацимир е пленен. Така паднало и Видинското царство, а с него и Втората българска държава.

Османците сложили край на средновековната българска държава. В края на 14. век българите станали част от Османската империя.
 Българското население пострадало - едни от тях били избити, други изселени, а трети се наложило да приемат исляма. За столетия прекъснало самостоятелното и независимо историческо развитие на българския народ, за да се появи отново след близо петвековно чуждо владичество.
В края на 14. век България става част от Османската империя. В периодът от края на 14. век до края на 19. век престанала да съществува независимата българска държава. Била унищожена и самостоятелната Българска патриаршия. Османците наложили нова вяра- исляма.
Османската империя се управлявала от султан. Официалният език бил османотурският. Османската армия била изградена от конница, пехота и флот. Основен източник на богатство за османците били военните завоевания и данъците. Половината християнски църкви били превърнати в джамии. Османците налагали с големи насилия и жестокост новата религия. Изхождайки от религиозната принадлежност османците поделяли населението на Османската империя на две групи - мюсюлмани и рая. Книжовните школи на българите били унищожени. Българите били принудени да крият книжнината в манастирите, а част от книгите били пренесени в Русия. Манастирите се превърнали в духовно средище за българите. Там продължавала книжовната дейност и били създадени първите килийни училища. Българите живеели предимно в селата, където се стремели да опазят своя език, вяра и обичаи. Занимавали се основно със земеделие.   Всеобхватното дело на патриарх Евтимий | Българска история
Сбогуването с Патриарх Евтимий в Търново.
Бачковският манастир
Бачковският манастир, в който се предполага, че е бил заточен Патриярх Евтимий.
 

 

2. Положение на българите

             Населението в империята се деляло в зависимост от религията на две групи - мюсюлмани и немюсюлмани. Християните в Османската империя имали по-малко права от мюсюлманите и плащали повече данъци от тях. Немюсюлманите били определяни като рая - думата означава "стадо". Данъците, които плащали християните, постоянно се увеличавали. Чрез тях се издържала войската и управата на османската държава. Българите работели безплатно на османските управници, а империята събирала от тях не само голяма част от продукцията, която изкарвали, но и кръвен данък - здрави български момчета били отнемани от техните семейства, правели ги мюсюлмани и част от тях изпращали да служат в османската армия. 

               Преди османското  завоюване на българските земи, по тях не е имало много мюсюлмани. След завоюването обаче османците прехвърлили много мюсюлмани, които започнали ислямизация на местното балканско население. Тя ставала по два начина: насилствена и доброволна. Доброволната ислямизация ставала чрез доброволно приемане на исляма, а пример за насилствена ислямизация е вземането на християнски деца за еничари, прилаган като кръвен данък.

            Българите нямали право да носят оръжия, да яздят коне, не можели да носят дори цветни дрехи. Голяма част от населението избягало в планината, за да намери спасение от погромите на османците. Укривали се по горите от събирачите на данъци. Отказвали да работят за султана.

    

3. Съпротива на българите

            По времето на цар Шишман начело на българската църква бил Патриарх Евтимий, който бил прочут книжовник. Той имал ученици от всички краища на България и от различни славянски страни. При обсадата на Търново, царят бил далече от столицата, но партриархът насърчавал българите в трудните месеци на окупация. Легендата разказва, че когато османският военачалник се опитал да посече духовника, ръката му се вкаменила. Покоряването на Търново и изпращането на Патриарх Евтимий на заточение сложили край на българската патриаршия.         

           Българите не се примирили с положението си. Още в първите десетиления на османското владичество подготвили  и вдигнали редица въстания. През 1408 г. Константин и Фружин, синове на последните български царе Иван Срацимир и Иван Шашман вдигнали въстание,което било потушено от османската власт. 

        Българи взели участие и в кръстоносния поход на крал Владислав Варненчик срещу османците. Войската на краля била разгромена край Варна. През 16. -17. век българите вдигнали няколко въстания - в Търново, в Чипровци. Борбата за отхвърляне на османската власт достига своя връх в Априлското въстание от 1876 година е в Руско-турската война.

  4. Хайдутите

Български Националистически Форумъ - Панайот Хитов
Панайот Хитов
Художник: Васил Горанов     Хайдутите били смели мъже. Те защитавали българското население от османските безредия и затова българите ги възприеемали като защитници и ги подкрепяли. Народът възпял хайдутите в много свои песни. От народната паметпази имената на воеводи като Страхил, Мануш, Момчил, Ангел. Някои дружини били оглавявани и от жени дори - Сирма, Боянка, Румяна, Еленка, Тодорка. . 
        Начело на хайдутите бил избиран воевода, а той бил подпомаган от байрактар. Хайдутите действали през пролетта, лятото и ранната есен, а през зимата се укривали при свои роднини. Щом идвала пролетта те грабвали оръжие, напускали домовете си и прекарвали по-голямата част от годината по горите. Причаквали османците по горските пътища, за да отмъстят. Нападали османските отряди, а средствата, които вземали от тях, раздавали на бедните българи.
Българското хайдутство (част 2)
      Първоначално хайдушките чети наброявали 15 - 20 души, а понякога дружините достигали 500 хайдути, които извършвали бързи и неочаквани нападения срещу поробителите. В началото хайдутите били въоръжени главно с хладно оръжие, но от 17. век масово започнали да действат с огнестрелно оръжие. 


 Животът на бунтовниците бил тежък. Османците постоянно пускали потери, за да ги заловят. Но хайдутите се множали. Те били подкрепяни от обикновените българи.

       

              

      Въпроси и задачи

 
Задача 1. Опиши положението на българите в Османската империя.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 
Задача 2. Какви форми на съпротива оказвали българите на османците? Запиши кратък текст.
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
 
Задача 3. Прочети текста за Крали Марко. Отговори на поставените въпроси след текста.
 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 
Задача 4. Каква е ролята на манастирите и монасите за опазване на българския дух?
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
 
Задача 5. Кои са последните владетели на българското царство?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
Задача 6. Каква е причината България да попадне под чужда власт?
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
Задача 7. Защо българите и до днес се отнасят с голяма почит ъкм Патриарх Евтимий?
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 
Задача 8Кой ръководел съпротивата на търновското население срещу османците?
             а)  цар Самуил
             б) цар Иван Шишман
             в) цар Иван Срацимир  
             г) Патриарх Евтимий  
 


За връзка

Н. Дармонева

НСУ "София"

Пластика на седмицата

—————

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на...

—————

Изложба

Изложба
Посещаваме изложба, подредена във фоайето до...

—————

Шахмат

Шахмат
Понякога играем  колективно шахмат. За...

—————

Питка

Питка
Да направиш хляб е свещенодействие.   ...

—————

Копривщица

Копривщица
Вълшебната Копривщица винаги ни вика при себе си....

—————

Отбор

Отбор
Какво винаги участваме в спортните игри между...

—————

Гъсеница

Гъсеница
Играем на "Гъсеница", но всъщност изследваме...

—————

Откриване

Откриване
На 15 септември дворът на нашето училище се...

—————

Аладин

Аладин
Танцът възпитава. Той подобрява мускулния тонус и...

—————

"Спомен"

"Спомен"
Разхождаме се в градския парк на град Пазарджик -...

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.