Планини в България

1. Същност на планината

Планината е висока форма на земната повърхност, а хълмът е малко възвишение - закръглена земна височина. Най-високата точка от планината е връх.

Планините се изобразяват върху картата с кафяв цвят. Многообразието на цветове върху природната карта на България показва нагледно колко е разнообразна повърхнината на България - редуват се равнинни земи, отбелязани със зелен цвят с различни по височина планини: Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Витоша и други.  

Конкурната карта е черно-бяло изображение на основни природни обекти, без да са надписани техните имена.

Планините в България са много. Осем от тях превишават 2000 м надморска височина. 

Списък на някои планини и техните най-високи върхове

Планина Връх
Рила
Рила е най-високата планина у нас и на Балканския полуостров с нейния най-висок връх - Мусала.
Името на планината е дадено от славяните и означава "водна планина", защото дава началото на много реки.
Валежите са главно от сняг, а снежната покривка надхвърля 2м.
Растителност: иглолистни гори /бяла мура,бял бор, ела, смърч, клек/. 
Животински свят: глухар, глиган, сърна, елен, вълк, мечка, дива коза, усойница, голям синигер.
Селища около Рила - Самоков, Дупница, Рила, Белица, Сапарева баня. 

 
Първенецът на Балканите - Мусала! - Бургас
вр. Мусала - 2925м  н.в.
Първенецът на Пирин - Вихрен! За два дни от Варна и Бургас
вр. Вихрен - 2914м  н. в.
 Пирин
Издига се на юг от Рила.
Втора по височина в България и трета на Балканския полуостров.
Има много ледникови езера - 140 - 160 на брой.
Еделвайсът е емблема на Пирин.
Селища около Пирин - Разлог, Банско, Сандански, Гоце Делчев.
Родопи
Това е най-обширната ни планина.
Планински селища: Смолян, Кърджали, Златоград, Чепеларе.
Трудова дейност: дърводобив, туризъм, организиран лов, доив на полезни изкопаеми /оловно-цинкови руди/, отглеждане на животни /коне, овце, крави/; отглеждане на тютюн.

 
Връх Голям Перелик - Туристически пътеводител на Смолян
вр. Голям Перелик - 2191м н. в.
Ботев (връх) – Уикипедия
вр. Ботев - 2376м  н.в.
Стара планина
Стара планина е най-дългата планина в България. Простира се от запад на изток и като стена разделя държавата ни на две части: северна и южна. Най-високият ѝ връх е връх Ботев. Тя се възприема като граница между Северна и Южна България. Старото име е Балкан и е дала името на Балканския полуостров.
Растителност: тук са най-обширните широколистни гори от бук и габър. Тук расте и еделвайс. Има разнообразен животински свят.
Селища - Чипровци, Тетевен, Троян Котел, Жеравна, Елена, Габрово.
Трудова дейност: добив на позени изкопаеми /въглища, руди/, дърводобив, дървопреработване на широколистната растителност; туризъм; стари занаяти /грънчарство, дърворезба/.
Витоша
Издига се над Софийската, Пернишката и Самоковската котловина.
Тук се намират прочутите каменни реки, наречени още "златните мостове".
Преобладават широколистви гори.
Виреят защитени растителни видове - витошко лале, самодивско лале, синя тинтява.
Животински свят: зайци, глигани, лисици, вълци, глухар.
В подножието на планината се намира столицата на България - София.

 
Черни връх – Уикипедия
вр. Черни връх - 2290м  н. в.
Голям Богдан – Уикипедия
вр. Голям Богдан - 1603м  н. в.
Средна гора 
Разположена е успоредно на Стара планина.

 

           Животът на хората в планините е труден. Обработваемата земя е твърде малко. Животът и трудът на много хора е директно свързан с природните богатства, откривани в планините. Но планините са осигурявали защита от неприятели в миналото. Затова са възникнали и много селища. Трудовата дейност на хората, живеещи в планински райони е свързана главно с получаването на дървен материал от горите; добива на полезни изкопаеми; събирането на гъби, горски плодове и билки; добива на електроененргия от буйните и пълноводни реки; туристически услуги. 

Презентация "Планините в България" виж тук.


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.


Събития на класа

Тази фотогалерия е празна.