Географско положение на България

 

Географското положение определя географското място, което заема България спрямо други георграфски обекти /държави, морета, реки и др./.  То оказва влияние върху развитието на държавата. Географското положение е пряко свързано с историческото развитие на една държава. В различните исторически епохи нашите земи са били населявани от траки, римляни, гърци, славяни, българи и турци. На нашата географска територия са се водили стотици по-малки и по-големи битки между различните народи.

България е разположена в югоизточната част на континента Европа - на Балканския полуостров. През нейната територия преминават важни пътища, които свързват Западна Европа с Азиатските държави и такива, които отвеждат към контенента Африка. Кръстопътното положение на нашите земи оказва влияние върху развитието на туризма, върху икономическото сътрудничество и културния обмен между държавите. 

 Географското положение на България представя пространственото разположение на нашата родина спрямо други обекти. България се намира в Югоизточна  Европа и в Североизточната част на Балканския полуостров. България може да бъде определена като европейска (защото е разположена на континента Европа), балканска (защото се простира на Балканския полуостров), черноморска (защото има излаз на Черно море) и дунавска (защото има излаз на река Дунавстрана.  

     Географското положение на България е кръстопътно по отношение на пътищата, които свързват континентите Европа, Азия и Африка.

 

4. Географски посоки

Съществуват основни и междинни посоки на света.

География: Ориентиране в природата
Посоките на света

  а) Основните (главни) посоки на света са: изток (означава се с главната буква И), запад (означава се с главната буква З), север (означава се с главната буква С) и юг (означава се с главната буква Ю).

 б) Междинни посоки на света са: североизток (означава се с главните букви СИ), северозапад (означава се с главните букви СЗ), югоизток (означава се с главните букви ЮИ), югозапад (означава се с главните букви ЮЗ).

 

     Ако застанем срещу картата, можем да определим посоките на нея. Ако възприемем картата като правоъгълник, то горната страна на правоъгълника е север, долната страна - юг, дястната страна - изток, а лявата страна - запад.

 

5. Държавни граници на България и съседни държави  

      Държавната граница очертава територията на нашата държава върху географската карта. Тя съвпада с главните посоки на света. Общата дължина на българската държавна граница е 2245 км, от които 1181км са сухоземни, 686км речни /главно по река Дунав/ и 378км морска. България притежава десетки острови в река Дунав и няколко острова в Черно море.

а) Северна граница на България - простира се от устието на река Тимок до нос Картал на Черно море. Речна е от устието на река Тимок до град Силистра - общо 470 км. От Силистра до нос Картал границата е сухоземна и е с дължина 139км.

б) Източна граница на България - от нос Картал до устието на Резовска река България граничи с Черно море. Дължината е 378 км. По-големите заливи са Варненският и Бургаският залив.

в) Южна граница на България - от устието на Резовска река до река Марица при село Капитан Андреево се простира границата с Турция - 259км. А от река Марица при село Капитан Андреево до връх Тумба в планината Беласица протича границата ни с Гърция - общо 493 км. 

г) Западна граница на България - общата дължина е  506 км, като със Северна Македония - 165 км, като границата започва от връх Тумба в Беласица и достига до връх Китка. От там  започва границата ни със Сърбия - 341км, като продължава на север, докато достигне до устието на река Тимок в Дунав.

 

На север България граничи с Република Румъния.

Главни посоки на света и държавни граници Съседни на България държави
Северна граница:
  • водна - от устието на р. Тимок до Силистра;
  • сухоземна -  от Силистра до Черно море.
Република Румъния
Южна граница Република Гърция и Република Турция
Западна граница Република Сърбия и Сверена Македония
Източна граница Черно море

 

 


За връзка

Невена Дармонева

София, бул. " Монтевидео" 21, НСУ "София"


Пластика на седмицата

"За Левски", 2023

"За Левски", 2023
Събрахме се в балетната зала на читалище "Хармония", за да поговорим за Левски.  Пяхме песни. Рецитирахме стихотворения. Почувствахме, че Левски е с нас. "Думите му бяха и прости и кратки, пълни с упование и надежди сладки." "Говореше често за бунт за...

—————

Изложба

Изложба
         

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————


Мъдрости

Изкачването на планината започва с първата крачка.

Бързата работа - срам за майстора.

Можеш да върнеш загубеното злато, но загубеното време - никога.

Ако искаш да бъдеш обичан, обичай. 

Всеки е ковач на своята съдба.

Двойно побеждава онзи, който се владее след победата.

Любовта побеждава всичко.

Да искаш, значи да можеш.